Wiadomości

9 listopada 2017

Platforma e-learningowa UOKiK – wykrywanie zmów przetargowych

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów udostępnił bezpłatną platformę e-learningową zawierająca szkolenie dotyczące wykrywaniu zmów przetargowych. Przekazujemy informację radcom prawnym, zwłaszcza tym zatrudnionym w administracji rządowej i samorządowej.

Przygotowana przez UOKiK platforma e-learningowa dostępna jest pod adresem www.szkoleniazmowy.uokik.gov.pl. Zawiera pięć lekcji tzw. modułów przybliżających najważniejsze zagadnienia związane z niedozwolonymi porozumieniami w przetargach. Każdy kończy się testem, który pozwoli powtórzyć i ugruntować zdobytą wiedzę. Po zakończeniu wszystkich modułów oraz zdaniu testu końcowego można uzyskać certyfikat potwierdzający ukończenie kursu.

Aby uzyskać dostęp do szkolenia wejdź na stronę www.szkoleniazmowy.uokik.gov.pl i zarejestruj się.

Platforma powstała w ramach projektu „Świadomy zamawiający – prawo konkurencji w przetargach publicznych” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020)

Poprzednia wiadomość
Następna wiadomość
Content