Wiadomości

13 lutego 2017

Plany szkoleń Gdańsk (III-IV) i Elbląg (II-IV)

PLAN SZKOLEŃ

ORGANIZOWANYCH PRZEZ OIRP W GDAŃSKU

na marzec i kwiecień.2017r.

w Ośrodku Szkolenia w Gdańsku, ul. Czajkowskiego 3

w godz. 17.00 – 19.00

 


Lp. Tematyka Wykładowca Termin
6. Postępowanie dowodowe w sprawach cywilnych SSO R. Terlecki 21.03.2017r.
7. Kwalifikacja prawna zachowań  podatkowych na gruncie prawa karnego skarbowego. r.pr. Ł. Kowalski 28.03.2017r.
8. Wszczęcie postępowania administracyjnego w trybie zwykłym oraz trybach nadzwyczajnych. SWSA J. Górska 18.04.2017r.
9. Orzecznictwo związane z zamówieniami publicznymi. SSO R.Terlecki 25.04.2017r

 

PLAN SZKOLEŃ

ORGANIZOWANYCH PRZEZ OIRP W GDAŃSKU

Elbląg

 

 

Lp. Tematyka Wykładowca Termin
1. Postępowanie dowodowe w Kodeksie postępowania cywilnego – zagadnienia praktyczne. SSO R. Terlecki 22.02.2017r.Elbląg

Biblioteka im. Norwida

godz. 17.00


 

2. Aspekty praktyczne zasądzania kosztów postępowania dla stron, świadków i biegłych w postępowaniu cywilnym. SSO R. Terlecki 08.03.2017r.Elbląg

Biblioteka im. Norwida

godz.17.00


 

3.  Przegląd aktualnego orzecznictwa w zakresie zamówień publicznych. SSO R. Terlecki 05.04.2017r.Elbląg

Biblioteka im. Norwida

Godz.17.00

Poprzednia wiadomość
Następna wiadomość
Content