Wiadomości

13 grudnia 2018

Pismo Dziekana w sprawie wypełnienia obowiązku szkoleniowego

Koleżanki i Koledzy,

wynikający z ustawy o radcach prawnych oraz Kodeksu Etyki Radcy Prawnego, a dotyczący każdego z nas, obowiązek dbałości o rozwój zawodowy poprzez kształcenie ustawiczne jest powszechnie zrozumiały i akceptowany. Trudno bowiem wyobrazić sobie wykonywanie naszego pięknego, ale przecież  bardzo skomplikowanego i trudnego  zawodu, bez ciągłego dokształcania się, przede wszystkim samodzielnie, ale też poprzez udział w szkoleniach. W procesie realizacji obowiązku szkolenia ustawicznego określone zadania ciążą także na organach samorządu zawodowego. Chodzi nie tylko o organizację szkoleń zawodowych lecz także sprawdzanie wykonania obowiązku szkolenia przez każdego radcę prawnego. Staramy się dokonywać takiego sprawdzenia w sposób jak najmniej uciążliwy dla Koleżanek i Kolegów. Dopiero po wielokrotnych monitach, przypomnieniach i pouczeniach,  sprawy niewypełnienia przez radców prawnych obowiązku doskonalenia zawodowego są kierowane do Rzecznika Dyscyplinarnego, do czego zobowiązuje Regulamin zasad wypełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego przez radców prawnych i zadań organów samorządu służących  zapewnieniu przestrzegania tego obowiązku (załącznik do uchwały Nr 103/IX/2015 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 11 grudnia 2015r.).

Bardzo wielu radców prawnych naszej Izby dopiero po skierowaniu sprawy do Rzecznika  Dyscyplinarnego, pomimo wcześniejszych wielu apeli, pism i przypomnień Kierownika Szkolenia – przedkłada dokumenty potwierdzające wykonanie tego obowiązku. Takie zachowanie Koleżanek i Kolegów jest lekceważeniem ciążącego na każdym Radcy prawnym ustawowego obowiązku doskonalenia zawodowego. Zaznaczyć należy, że w każdej takiej sprawie uruchamiany jest mechanizm postępowania sprawdzającego, poprzedzający postępowanie dyscyplinarne, co jak wiadomo generuje określone koszty. Godzę się z postanowieniami Rzecznika Dyscyplinarnego, który w tego typu sprawach,  po  przedłożeniu mu stosownych dokumentów, odmawia wszczęcia dochodzenia w sprawie podejrzenia popełnienia czynu z art.14 ust.2  Kodeksu Etyki Radcy Prawnego, chociaż mam świadomość, że w takiej sytuacji można byłoby zasadnie twierdzić, że dochodzi do popełnienia  deliktu dyscyplinarnego z art. 61 ust. 1 tegoż Kodeksu.

Proszę Was, aby w obecnym cyklu szkoleniowym nie było tego rodzaju spraw i dylematów  i wierzę, że ten mój apel spotka się z Waszym zrozumieniem.

 

Dziekan

Jerzy Mosek

Poprzednia wiadomość
Następna wiadomość
Content