Wiadomości

16 października 2018

Panorama roczna Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej

Przedstawiamy Państwu Panoramę roczną Trybunału Sprawiedliwości UE.

Panorama roczna przedstawia w syntetycznej formie działalność Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w aspekcie sądowniczym, instytucjonalnym i administracyjnym. Zawiera prezentację najważniejszych wyroków i objaśnia ich znaczenie dla europejskich obywateli oraz ukazuje, dzięki ilustracjom, grafikom i statystykom, zarys najważniejszych wydarzeń, którymi odznaczył się dany rok.

https://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7000/pl/

Poprzednia wiadomość
Następna wiadomość
Content