Wiadomości

30 marca 2017

Ogólnopolska Akademia – Konkurs Wiedzy o Prawie

W piątek, 24 marca br. radcy prawni z Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku uczestniczyli w pięknej i wartościowej akcji – Ogólnopolskiej Akademii – Konkursie Wiedzy o Prawie dla szkół podstawowych i gimnazjów realizowanej przez Centrum Edukacji Prawnej Krajowej Rady Radców Prawnych w ramach programu „Szkoła bliższa prawu” w roku szkolnym 2016/2017.

Etap szkolny Akademii odbywał się w szkołach podstawowych i gimnazjach. Uczniowie szkół, którzy podjęli trud zmierzenia się z podręcznikiem wiedzy prawniczej oraz treścią Konstytucji RP, zasiedli w ławkach, aby rozwiązać test składający się z 50 pytań, a następnie komisje konkursowe sprawdzały wiedzę uczniów podczas odpowiedzi na wylosowane zagadnienia prawne. Uczniowie musieli wykazać się wiedzą m.in. z zakresu praw konsumenta, praw i obowiązków ucznia, poszczególnych zawodów prawniczych, mediacji, zdolności prawnej i zdolności do czynności prawnych oraz gałęzi prawa. Wszystkich egzaminatorów zaskoczył pozytywnie bardzo wysoki poziom wypowiedzi ustnych i zaangażowanie uczniów.

W tegorocznej Akademii wzięło udział kilka szkół z Województwa Pomorskiego, w tym najmłodsi z piątych klas szkół podstawowych.

Do kolejnego, okręgowego etapu, który odbędzie się pod koniec kwietnia br. przeszło po trzy osoby z każdej ze szkół biorących udział w Akademii.

Jako radcy prawni dumni jesteśmy z tego, że tak wielu młodych ludzi interesuje się prawem wyrażając to poprzez udział w naszej Akademii. W edukacji szkolnej widać potrzebę wspierania uczniów w zrozumieniu zagadnień prawnych otaczających ich w normalnym życiu. Uczniowie czerpiąc wiedzę z podręczników prawa przygotowanych specjalnie dla nich oraz ze spotkań z radcami prawnymi w szkołach, w nieskomplikowany sposób dowiadują się kiedy i jak zawierać proste umowy, lub realizować swoje uprawnienia jako konsumenci, ale także – jakie zachowania stanowią łamanie prawa i ingerencję w strefę godności oraz praw innych ludzi, a w szczególności ich kolegów i koleżanek.

Podziękowania należą się przede wszystkim uczniom, którzy wzięli udział w pierwszym etapie naszej Ogólnopolskiej Akademii – Konkursie Wiedzy o Prawie, ale również zaangażowanym w przedsięwzięcie nauczycielom i radcom prawnym.

Na koniec warto wspomnieć, że tegoroczna Akademia odbyła się kilka dni po organizowanym przez Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia”, Sąd Okręgowy w Gdańsku i Kuratorium Oświaty w Gdańsku Pomorskim, we współpracy m.in. z Okręgową Izbą Radców Prawnych w Gdańsku, Tygodniu Edukacji Prawnej. Zajęcia, warsztaty, dni otwarte, pokazy mediacji, konkursy krasomówcze, debaty oksfordzkie prowadzone w ramach tego wydarzenia spotkały się z ogromnym zainteresowaniem ze strony szkół. Uczniowie licznie przybyli na spotkania oraz odgrywane po aktorsku symulacje rozprawy karnej i cywilnej. Więcej na ten temat pod linkiem http://www.gdansk.so.gov.pl/pomorski-tydzien-edukacji-prawnej-2017.

Poprzednia wiadomość
Następna wiadomość
Content