Wiadomości

21 listopada 2018

Obrady komisji ds. kontaktu z samorządami, organizacjami pozarządowymi i praw człowieka

W dniu 20.11.2018  r. obradowała Komisja ds. kontaktu z samorządami, organizacjami pozarządowymi i praw człowieka. Przedmiotem dyskusji były propozycje działań na rzecz edukacji prawniczej, w szczególności rozpowszechniania wiedzy dotyczącej kultury prawnej i praworządności. Komisja planuje również organizację w przyszłym roku konferencji dotyczącej prawnych problemów przemocy wobec kobiet. Inicjowane są również działania związane z przygotowaniem obchodów Dnia Prawnika. Omówiono także kwestię przygotowania szerszego programu wsparcia prawnego osób niepełnosprawnych.

Komisja zaprasza wszystkich radców prawnych i aplikantów do włączenia się do jej prac.

Poprzednia wiadomość
Następna wiadomość
Content