Wiadomości

29 kwietnia 2018

Niebieski Parasol Radców Prawnych w Londynie – sprawozdanie

28 kwietnia 2018 roku po raz pierwszy odbyła się akcja Niebieski Parasol Radców Prawnych w Londynie organizowana przez  Okręgową Izbę Radców Prawnych w Gdańsku. Inicjatywa jest częścią ogólnopolskiej Akcji mającej na celu edukację prawną polskich obywateli poprzez udzielanie darmowych informacji i porad prawnych.

W oficjalnym otwarciu wydarzenia uczestniczyła Konsul z Konsulatu RP w Londynie Elżbieta Halicka.

Akcja cieszyła się dużym zainteresowaniem wśród Polaków zamieszkałych w Zjednoczonym Królestwie. Radcy prawni wraz z brytyjskim solicitorem i barristerem udzielali odpowiedzi na pytania z zakresu prawa polskiego i brytyjskiego. Szczególnym zainteresowaniem cieszyły się zagadnienia związane z prawem rodzinnym i opiekuńczym, spadkowym, kwestie związane z prawem pracy oraz prowadzeniem działalności gospodarczej. Porady udzielane były w języku polskim.

Migracja polskich obywateli do Wielkiej Brytanii jest powodem powstawania skomplikowanych problemów prawnych o charakterze transgranicznym, łączących elementy prawa polskiego i brytyjskiego.

Popularność przeprowadzonej akcji świadczy o tym, że istnieje potrzeba kontynuacji takich inicjatyw. Okręgowa Izba Radców Prawnych w Gdańsku, organizator „Niebieskiego Parasola Radców Prawnych w Londynie” planuje przeprowadzanie kolejnych tego typu spotkań.

 

Koordynatorami wydarzenia w imieniu Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku  był radca prawny Krzysztof Wiechowski oraz ze strony brytyjskiej solicitor Ivona Supernat.

Na zdjęciu na schodach od lewej: barrister Wojciech Zalewski, radca prawny Krzysztof Wiechowski, Radca/Konsul Elżbieta Halicka, solicitor Ivona Supernat i radca prawny Alicja Wiechowska.

Poprzednia wiadomość
Następna wiadomość
Content