Wiadomości

6 grudnia 2018

Mikołajkowy Turniej Szachowy w Okręgowej Izbie Lekarskiej

Zapraszamy na Mikołajkowy Turniej Szachowy w Okręgowej Izbie Lekarskiej w Gdańsku 16 grudnia 2018 roku w Okręgowej Izbie Lekarskiej w Gdańsku przy ulicy Śniadeckich 33.

Cel zawodów:

– promocja szachów

– integracja środowisk szachowych lekarzy i prawników,

– wypoczynek i rekreacja lekarzy, prawników oraz ich rodzin.

Organizator:

– Okręgowa Izba Lekarska w Gdańsku

Prawo do udziału w zawodach posiadają poniżej wskazane grupy – zamieszkujące lub wykonujące zawód na terenie województwa pomorskiego i warmińsko-mazurskiego:

– lekarze i lekarze dentyści /posiadający prawo wykonywania zawodu/

– aptekarze

– adwokaci i aplikanci adwokaccy

– radcowie prawni i aplikanci radcowscy

– sędziowie sądów powszechnych i administracyjnych wszystkich szczebli oraz aplikanci sądowi

– prokuratorzy i aplikanci prokuratorscy

– notariusze i aplikanci notarialni

– komornicy

– członkowie rodzin ww. grup /małżonek, rodzeństwo, rodzice, dzieci, wnuki/

– osoby zaproszone przez organizatorów/po akceptacji Komitetu Organizacyjnego/

Opłaty:

Każdy z uczestników zobowiązany jest wnieść opłatę startową w dniu zawodów (przed rozpoczęciem I rundy) w wysokości 30 zł (osoby dorosłe), zaś dzieci i wnuki prawników i medyków w wysokości 10 złotych.

W przypadku zgłoszenia się kilku członków rodziny łączna opłata wpisowego nie może przekroczyć 100 zł.

Zwolnione z opłaty wpisowego są dzieci do lat 12 oraz seniorzy (osoby powyżej 60r. życia).

Zasady i system rozgrywek:

System „szwajcarski” kontrolowany – 7 rund tempem 15 minut na zawodnika.

Kojarzenie par komputerowe. O zajętym miejscu decyduje ilość zdobytych punktów oraz punktacja pomocnicza. Szczegóły zostaną podane przed I rundą.

W turnieju obowiązują przepisy gry w szachy FIDE i Polskiego Związku Szachowego.

Nagrody:

Każdy uczestnik otrzymuje pamiątkowy dyplom. Wpisowe zostanie przeznaczone na nagrody. Przewiduje się minimum 8 nagród finansowych i rzeczowych (w zależności od ilości zgłoszeń w następujących kategoriach:

– za zajęcie miejsc I – III w ogólnej klasyfikacji

– za zajęcie I miejsca wśród prawników

– za zajęcie I miejsca wśród lekarzy i aptekarzy

– dla najlepszego juniora (do lat 16)

– dla najlepszego seniora (powyżej 60 lat)

– dla najlepszego członka rodziny

Nagrody nie podlegają łączeniu.

Harmonogram rozgrywek:

godz. 09.30-09.50        – otwarcie biura zawodów, odprawa techniczna, potwierdzenie udziału w Turnieju

godz.10.00-12.15         – rundy I – IV

godz. 12.15-12.30        – przerwa kawowa

godz. 12.30-14.00        – rundy V-VII

godz. 14.15                  – ogłoszenie wyników, wręczenie nagród, zakończenie turnieju

Zgłoszenia do turnieju:

Zgłoszenia udziału można dokonać do dnia 14 grudnia 2018 r.:

– elektronicznie na adres: biuroprawne@oilgdansk.pl

– telefonicznie: Patrycja Malinowska 58-524-32-20 (Biuro Prawne OIL).

Zgłoszenie powinno zawierać:

– imię i nazwisko,

– rok urodzenia,

– określenie przynależności do którejś z ww. grup zawodowych / członek rodziny

– kategorię szachową i ranking (jeżeli zawodnik taki posiada),

W dniu 16 grudnia 2018 r. będzie możliwe zgłoszenie się do Turnieju na bezpośrednio na miejscu zawodów, jednak  Organizatorzy nie gwarantują udziału ze względu na ograniczoną ilość miejsc (decyduje kolejność zgłoszeń).

Informacje o turnieju dostępne są także na stronie http://www.chessarbiter.com/turnieje.php php.

Inne informacje:

Sprzęt do gry oraz salę w całości zabezpiecza Organizator.

Dodatkowych informacji udziela adwokat Karol Kolankiewicz (kom. 501857705).

Każdy uczestnik dokonując zgłoszenia wyraża zgodę na wykonywania pamiątkowych zdjęć podczas zawodów i wręczenia nagród. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmian powyższych ustaleń oraz ostateczną interpretację niniejszego komunikatu.

ORGANIZATORZY

Poprzednia wiadomość
Następna wiadomość
Content