Wiadomości

10 grudnia 2018

Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka

humanrightslogo_Rollup_RZ_Layout 3Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka

Dziś Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka. Święto to ustanowione zostało przez Zgromadzenie Ogólne ONZ (rezolucja 423 (V) z roku 1950) w rocznicę podpisania Powszechnej deklaracji praw człowieka w 1948 r.

Dzień ten poświęcony jest orędownikom praw człowieka na całym świecie, którzy na co dzień zajmują się obroną praw człowieka i wkładają wiele wysiłku w działania zapewniające ich przestrzeganie. Na całym świecie wielu ludzi występujących publicznie w obronie praw człowieka jest za to prześladowanych. Obchody Międzynarodowego Dnia Praw Człowieka są okazją do uczczenia odwagi i osiągnięć tych ludzi.

Komisja ds. praw człowieka

Nasza Izba aktywnie włącza się w działania na rzecz ochrony praw człowieka. Przypomnijmy, iż w ramach naszej struktury działa Komisja ds. kontaktu z samorządami, organizacjami pozarządowymi i praw człowieka.

Warsztaty z młodzieżą

Poprowadziliśmy dziś w Europejskie Centrum Solidarności I European Solidarity Centre warsztaty z młodzieżą dotyczące ochrony praw człowieka i ich przestrzegania. Była to doskonała okazja, aby wysłuchać młodych ludzi, ale także zaangażować ich w dyskusję nt. jak działają prawa człowieka w praktyce. Dziękujemy II LO im. Bolesława Chrobrego w Sopocie za aktywny udział w zajęciach.

Warsztaty poprowadzili r.pr. Anna Kluczek-Kollar i r.pr. Bartosz Szolc-Nartowski.

Delegacja Grupy Roboczej Rady Praw Człowieka ONZ

W ramach dzisiejszych obchodów spotkaliśmy się również w Urząd Miejski w Gdańsku, dzięki uprzejmości Pana Wiceprezydenta Miasta Gdańska Piotr Kowalczuk, z delegacją Grupy Roboczej Rady Praw Człowieka ONZ ds. dyskryminacji kobiet w prawie i praktyce. Grupa WGDAW to tematyczny mandat procedur specjalnych Narodów Zjednoczonych ustanowiony przez Radę Praw Człowieka ONZ na mocy rezolucji Rady 15/23 z dnia 1 października 2010 r. W skład WGDAW wchodzi pięciu niezależnych ekspertów z różnych regionów geograficznych Narodów Zjednoczonych pełniących obowiązki w ramach 3-letnich kadencji, przez maksymalnie dwie kadencje 1. Zadaniem WGDAW wyznaczonym przez Radę Praw Człowieka jest prowadzenie dialogu z poszczególnymi Państwami, właściwymi organami Narodów Zjednoczonych, krajowymi instytucjami praw człowieka, ekspertami ds. systemów prawnych, a także organizacjami społeczeństwa obywatelskiego w celu zapoznania się z poglądami oraz upowszechnienia i wymiany poglądów na temat najlepszych praktyk w zakresie likwidacji przepisów prawa wprost dyskryminujących kobiety bądź też przepisów, których stosowanie lub oddziaływanie pośrednio przyczynia się do dyskryminacji kobiet.

Na spotkaniu omawiane były działania społeczne miasta Gdańska w powyższym zakresie na poziomie lokalnym.

W spotkaniu z ramienia OIRP Gdańsk i jednocześnie Gdańskiej Rady ds. Równego Traktowania udział wzięła r.pr. Anna Kluczek-Kollar.

Poprzednia wiadomość
Następna wiadomość
Content