Wiadomości

14 maja 2019

Międzynarodowa Konferencja Wschodnia – Ochrona danych osobowych – teoria i praktyka, 5 lipca 2019

Zaproszenie

Dziekan oraz Okręgowa Izba Radców Prawnych w Gdańsku, a także Europejskie Stowarzyszenie Prawników / AEA-EAL / zaprasza radców prawnych oraz aplikantów radcowskich na międzynarodową ,,Konferencję Wschodnią” na temat ,,Ochrona danych osobowych – teoria i praktyka”, która odbędzie się dnia 5 lipca 2019 r. w Ośrodku Szkoleniowym Radców Prawnych Gdańsk ul. Czajkowskiego 3. Szczegółowy program Konferencji w załączeniu. W Konferencji udział wezmą przedstawiciele Izb Adwokackich z Armenii, Azerbejdżanu, Białorusi, Gruzji, Kazachstanu, Mołdawii, Ukrainy i Rosji a także zaproszeni goście z Europy Zachodniej. Prosimy o aktywny udział, za który przyznane zostaną punkty szkoleniowe. Liczba miejsc ograniczona, o pierwszeństwie decyduje data zgłoszenia. Rejestracji prosimy dokonywać na adres mailowy szkolenia@oirp.gda.pl.

Za udział w konferencji przysługuje 12 punktów szkoleniowych.

Gdańsk 14.05.2019 r. Dziekan Okręgowej Izby

Radców Prawnych

Jerzy Mosek

Poprzednia wiadomość
Następna wiadomość
Content