Wiadomości

27 maja 2019

„Mediacje – specyfika rozstrzygania sporów w gospodarce morskiej” -6.06.2019

Przesyłamy zaproszenie na debatę „Mediacje – specyfika rozstrzygania sporów w gospodarce morskiej”

Z A P R O S Z E N I E

Pomorskie Centrum Arbitrażu i Mediacji

wraz z Partnerami Merytorycznymi: Międzynarodowym Sądem Arbitrażowym przy Krajowej Izbie Gospodarki Morskiej, Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego oraz Sądem Okręgowym w Gdańsku

mają zaszczyt zaprosić na Debatę pt.:


„MEDIACJE – SPECYFIKA ROZSTRZYGANIA SPORÓW W GOSPODARCE MORSKIEJ”


Wydarzenie składać się będzie z dwóch głównych części:

Część I – „MEDIACJA GOSPODARCZA W BRANŻY MORSKIEJ.”

Część II – „IZBA MORSKA SĄDU OKRĘGOWEGO – MEDIACJA A INNE ALTERNATYWNE METODY ROZWIĄZYWANIA SPORÓW.”

Termin i miejsce

Panel odbędzie się dnia 6 czerwca 2019 r. w Hotelu Scandic Gdańsk, ul. Podwale Grodzkie 9, w godz. 09:00-16:00.

Program Panelu Dyskusyjnego.

8:30-9:00 Rejestracja uczestników i wymiana doświadczeń przy kawie.
9:00-9:15 Otwarcie i powitanie uczestników.
dr hab. Anna Machnikowska Prof UG -Prorektor Uniwersytetu Gdańskiego, Kierownik Katedry Postępowania Cywilnego Wydział Prawa i Administracji UG
mec. Ireneusz Pawłowski, Prezes Pomorskiego Centrum Arbitrażu i Mediacji
9:15-9:40 Wystąpienia zaproszonych gości oraz informacja o dotychczasowych działaniach dotyczących promowania mediacji.
m.in.

  • Sędzia Rafał Terlecki, Prezes Sądu Okręgowego w Gdańsk
  • Sędzia Katarzyna Kazaniecka-Kapała, Koordynator ds Mediacji w Sądzie Okręgowym w Gdańsku,
  • dr Zbigniew Canowiecki, Prezydent Pracodawców Pomorza, Przewodniczący Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Gdańsku,
  • Sławomir Halbryt, Prezes Regionalnej Izby Gospodarczej Pomorza,
Część I –  „MEDIACJA GOSPODARCZA W BRANŻY MORSKIEJ.” – wystąpienia ekspertów i dyskusja.

9:40-10:10 „Rola mediacji i innych alternatywnych metod rozwiązywania sporów w sporach gospodarczych w gospodarce morskiej.”
dr hab. Dorota Pyć, prof. UG, Kierownik Katedry Prawa Morskiego Wydział Prawa i Administracji UG, Przewodnicząca Komisji Prawa Morskiego PAN
10:10-10:30 „Międzynarodowe reguły ADR w gospodarce morskiej.”
Zbigniew Jaś, Prezes Międzynarodowego Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarki Morskiej
10:30-10:50 „Oczekiwania przedsiębiorców co do rozstrzygania sporów gospodarczych w branży morskiej.”
Przedstawiciel przedsiębiorcy – branża morska.
10:50-11:10 „Kompetencje mediatora w sprawach przedsiębiorców z branży morskiej”
Bartosz Poćwiardowski, mediator
11:10-12:40 Dyskusja ekspertów i uczestników panelu.
12:40-13:20 Przerwa obiadowa
Część II –  „IZBA MORSKA SĄDU OKRĘGOWEGO – MEDIACJA A INNE ALTERNATYWNE METODY ROZWIĄZYWANIA SPORÓW.” – wystąpienia ekspertów i dyskusja.
13:20-13:40 „Specyfika mediacji w Izbie Morskiej – z punktu widzenia sędziego Izby Morskiej”
Sędzia z Izby Morskiej – Wojciech Midziak, Odwoławcza Izba Morska, Zastępca Przewodniczącego Wydziału. (*tbc)
13:40-14:00 „Specyfika mediacji w Izbie Morskiej – z punktu widzenia mediatora”
Radosław Lenarczyk, mediator przy Izbie Morskiej
14:00-14:20 „Specyfika roszczeń przedsiębiorców branży morskiej.”
radca prawny, specjalista prawa morskiego
14:20-14:40 „Mediacja jako alternatywa do rozstrzygania sporów w sprawach morskich”
Magda Bellwon, mediator
14:40-16:00 Dyskusja ekspertów i uczestników panelu.
16:00-16:30 Zakończenie panelu dyskusyjnego.

Zgłoszenia:

Panel dyskusyjny jest bezpłatny. Liczba miejsc ograniczona.

Uczestnicy panelu otrzymają zaświadczenie uczestnictwa.

Udział w panelu tylko dla osób zgłoszonych w formie elektronicznej.

https://panel-6czerwca2019.evenea.pl/

Poprzednia wiadomość
Następna wiadomość
Content