Wiadomości

22 listopada 2018

Lekcje z mediacji

Lekcje z mediacji, które radcowie prawni prowadzą w ramach Niebieskiego Parasola Radcy Prawnego #EdukacjaPrawna są bardzo popularne wśród dzieci i młodzieży ze szkół znajdujących pod patronatem Okręgowa Izba Radców Prawnych w Gdańsku. Dlatego i w tym roku 14 i 15 listopada w Gdańska Autonomiczna Szkoła Podstawowa odbyły się warsztaty z mediacji. Warsztaty poprowadziły radczynie prawne, które jednocześnie są certyfikowanymi mediatorami.

3 i 4 klasy na początku zajęć zapoznały się z zasadami mediacji i rolą mediatora w ich prowadzeniu. Z nową zdobytą wiedzą w ramach swoich lekcji dzieci rozwiązywały kazus, w podsumowaniu którego miały za zadanie określić m.in. czy trudno było uzgodnić w grupie wspólne stanowisko, co ułatwiało, a co utrudniało osiągnięcie kompromisu, w jakim stopniu zaproponowane pomysły są do siebie podobne, czy istnieje wiele rozwiązań tego samego problemu? Zajęcia były bardzo dynamiczne i wywołały ogromne zaangażowanie uczestników. Uczniowie rozwiązywali także krzyżówkę i krótki test, sprawdzając wiedzę nabytą podczas zajęć.

W 5-6 i 7-8 klasach młodzież zmierzyła się z praktyczną stroną mediacji. Na podstawie wcześniej przygotowanych scenariuszy najpierw odegrano symulacje negocjacji w parach, a uczniowie wcielili się w rolę sprzedającego i kupującego, potem uczestnicy lekcji wzięli udział w procesie mediacyjnym. Przy stole mediacyjnym zasiedli mediatorzy, strony oraz radcowie prawni – pełnomocnicy stron. Wraz z dzwonkiem młodzież osiągnęła kompromisy potrzebne do zawarcia ugody przed mediatorem. Gratulujemy!

Wszyscy uczniowie, i starsi, i młodsi sprawili się znakomicie! Dziękujemy za wzięcie udziału w zajęciach i zachęcamy do uczestniczenia w naszych i podobnych inicjatywach promujących mediację jako sposób rozwiązywania sporów.

Dziękujemy Pani Dyrektor Joannie Burandt i koordynatorce edukacji prawnej w szkole Pani Justynie Zakrzewskiej za zaangażowanie w przygotowanie uczniów do lekcji.

Lekcje poprowadziły: r. pr. Barbara Sikorska, r. pr. Anna Austen-Palicka i koordynatorka edukacji prawnej w GASP r. pr. Anna Kluczek-Kollar.

Poprzednia wiadomość
Następna wiadomość
Content