Wiadomości

18 września 2017

Kurs z zakresu pierwszej pomocy przedlekarskiej

Drodzy Koleżanki i Koledzy,

Z uwagi na znaczną ilość sygnałów i próśb o organizację kolejnego kursu z zakresu pierwszej pomocy, niezmiernie miło mi poinformować, że ustalona została data 7 października 2017 r.

Również udało się uzyskać dofinansowanie połowy kursu.

Zapraszamy do zapisów.
Warunki szkolenia:

 1. miejsce szkolenia – ośrodek szkoleniowy OIRP na Czajkowskiego;
 2. 7 października 2017 r.

Koszt:

 1. koszt kursu 120 zł od osoby;
 2. dla radców prawnych i aplikantów Izba przewidziała dofinansowanie w  wysokości 60 zł;

 

Liczba miejsc jest ograniczona a o miejscu decyduje kolejność zgłoszeń.

Chęć uczestnictwa w szkoleniu proszę przesyłać na adres: tomasz.w.dunst@poczta.pl

Serdecznie zapraszamy do zgłaszania do dnia 15 września 2017 r.

Poniżej przypominam komunikat, który pojawił się przed pierwszym kursem.

Zapewne wielu z nas zdarzyło się być świadkami wypadku bądź zdarzenia, w którym wystąpiły osoby poszkodowane. Wypadek drogowy, zawał,  padaczka, zatrucie, wstrząs, napad…  zdarzają się nagle i niespodziewanie.

Czy w takiej sytuacji:

 1.  umieliśmy się zachować odpowiednio do takiej sytuacji?
 2.  zdawaliśmy sobie sprawę, że nasza wiedza mogła uratować komuś życie lub zdrowie?
 3.  pamiętaliśmy, że udzielnie pierwszej pomocy jest naszym obowiązkiem?
 4.  mieliśmy świadomość, że każdy z nas może sam wymagać pomocy i liczyć na nią od osób postronnych?,

…czy też wpadliśmy w panikę, przyglądaliśmy się jako bierni obserwatorzy i nie podjęliśmy żadnych działań bo się wstydziliśmy, bo brakował wiedzy?

Znajomość zasad pierwszej pomocy jest niezbędna. Dlatego OIRP Gdańsk w ramach współpracy z Fundacją Ratownictwa Bezpieczni nad wodą proponuje Radcom prawnym i aplikantom radcowskim szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej osobom dorosłym i dzieciom.

Zajęcia w zakresie podstawowym obejmować będą takie zagadnienia jak:

 

Organizacja pierwszej pomocy przedlekarskiej w działaniach ratowniczych

 • Zakresy działań ratowniczych w nagłym zagrożeniu zdrowia lub życia
 • Organizacja zintegrowanego ratownictwa medycznego (łańcuch ratowniczy)
 • Złota godzina – miejsce wolontariuszy w łańcuchu ratunkowym
 • Rola procedur ratowniczych w udzielaniu pierwszej pomocy
 • Mobilne i stacjonarne zestawy medyczne w działaniach ratowniczych (apteczka osobista, torba medyczna i apteczka plecakowa,        apteczka stacjonarna)
 • Ratownictwo bezprzyrządowe i przyrządowe – w tym zajęcie praktyczne i przeszkolenie z użycia defibrylatora AED.

 

Podstawowe zasady bezpieczeństwa w działaniach ratowniczych

 • Ogólne zasady postępowania i ogólne wytyczne działania na miejscu wypadku
 • Zasady wzywania pomocy medycznej
 • Przygotowanie, oznakowanie i zabezpieczenie miejsca wypadku
 • Ocena aktualnego zagrożenia poszkodowanych w miejscu zdarzenia i ryzyka ratowniczego dla ratowników, poszkodowanego i osób postronnych

 

Podstawowe zagadnienia higieniczno-sanitarne w działaniach ratowniczych

 • Aseptyka i antyseptyka na miejscu zdarzenia
 • Bezpieczeństwo higieniczno-sanitarne ratownika, poszkodowanego i osób postronnych
 • Profilaktyka zakażeń krwiopochodnych – stosowanie wyposażenia ochronnego
 • Ryzyko zakażeń. Zapobieganie kontaktowi z krwią, wydzielinami i wydalinami poszkodowanych
 • Postępowanie w przypadku zranień przedmiotami mającymi kontakt z krwią, wydzielinami i wydalinami poszkodowanych

 

Proces umierania człowieka

 • Najczęstsze przyczyny zatrzymania krążenia i oddechu
 • Rola upływu czasu w ratownictwie
 • Dynamika procesu umierania
 • Objawy śmierci klinicznej

 

Rozpoznawanie stanów zagrożenia życia i  ocena stanu poszkodowanego

 • Rozpoznawanie stanu utraty przytomności
 • Zapewnienie drożności układu oddechowego
 • Rozpoznawanie bezdechu
 • Zasady prowadzenia wywiadu ratowniczego
 • Zasady oceny podstawowych funkcji fizjologicznych
 • Ocena obrażeń ciała – zasady prowadzenia badania wstępnego i szczegółowego

 

Postępowanie z poszkodowanym przytomnym

 • Zachowanie gotowości do podjęcia zabiegów reanimacyjnych
 • Ułożenie poszkodowanego
 • Ocena poszkodowanego w zakresie doznanych urazów
 • Zapewnienia komfortu cieplnego i psychicznego do chwili przekazania poszkodowanego jednostce ochrony zdrowia
 • Przekazanie poszkodowanego i informacji o nim oraz o podjętych działaniach personelowi jednostki ochrony zdrowia

 

Postępowanie z poszkodowanym nieprzytomnym oddychającym samodzielnie

 • Badanie ratownicze poszkodowanego urazowego
 • Zabezpieczenie drożności dróg oddechowych
 • Stabilizacja kręgosłupa
 • Powstrzymanie krwotoków zewnętrznych
 • Zaopatrzenie ran
 • Stabilizacja i unieruchomienie uszkodzonych części ciała
 • Pozycje ułożeniowe poszkodowanego
 • Zapewnienia komfortu cieplnego
 • Przekazanie poszkodowanego i informacji o nim oraz o podjętych działaniach personelowi jednostki ochrony zdrowia

 

Postępowanie z poszkodowanym nieprzytomnym bez oddechu

 • Udrożnienie dróg oddechowych
 • Kontrola wentylacji
 • Reanimacja

 

Zabiegi ratujące życie u osoby dorosłej, dziecka i niemowlęcia

 • Bezprzyrządowe przywracanie i zabezpieczanie drożności dróg oddechowych
 • Bezprzyrządowe sztuczne oddychanie powietrzem wydechowym ratownika
 • Prowadzenie sztucznej wentylacji z użyciem maski twarzowej
 • Techniki pośredniego masażu serca
 • Aktualne standardy BLS
 • Algorytm BLS

 

Zadławienie i zakrztuszenie oraz sposoby postępowania

 • Usuwanie ciała obcego osobie dorosłej przytomnej i nieprzytomnej
 • Usuwanie ciała obcego dziecku przytomnemu i nieprzytomnemu
 • Zadławienie osoby otyłej

 

Opatrywanie ran i pomoc doraźna w przypadkach typowych urazów

 • Krwotoki – rozpoznawanie objawów krwotoków, tamowanie krwotoków zewnętrznych,   postępowanie w przypadku podejrzenia krwotoku wewnętrznego
 • Zranienia – rodzaje materiałów opatrunkowych, doraźne zaopatrywanie ran opatrunkami osłaniającymi, prawidłowe zakładanie opatrunków uciskowych
 • Złamania – rozpoznanie rodzaju złamania, postępowanie, stabilizacja i doraźne unieruchamianie uszkodzonych kończyn, stabilizacja przy podejrzeniu urazu różnych odcinków kręgosłupa,
 • Ciało obce w ranie – rozpoznanie i ocena sytuacji, unieruchamianie ciała obcego, zaopatrzenie ran i urazów
 • Oparzenia – ocena rozległości, postępowanie w przypadkach oparzeń
 • Odmrożenia – ocena rozległości, postępowanie w przypadku odmrożeń

 

Rozpoznanie i postępowanie ratownicze w zagrożeniach życia w następstwie urazów mechanicznych

 • Głowy
 • Kręgosłupa i rdzenia kręgowego
 • Klatki piersiowej
 • Jamy brzusznej (w tym wytrzewienie)
 • Miednicy i układu moczowo–płciowego
 • Narządu ruchu (w tym amputacja urazowa)
 • Po mnogich obrażeniach ciała
 • W sytuacjach zasypania i przygniecenia

 

Rozpoznanie i postępowanie ratownicze w stanach nagłych zagrożeń pochodzenia wewnętrznego

 • Omdlenia
 • Zaburzenia świadomości, bóle i zawroty głowy, utraty świadomości i stany śpiączkowe
 • Ostry zawał mięśnia sercowego
 • Stan padaczkowy (epilepsja),
 • Stany zagrożenia życia w przebiegu cukrzycy (hiperglikemia, hipoglikemia)
 • Ostre stany astmatyczne
 • Stany poaspiracyjne

 

Rozpoznanie i postępowanie ratownicze w stanach nagłych zagrożeń pochodzenia środowiskowego

 • Hipotermia
 • Udar cieplny
 • Porażenie prądem elektrycznym i piorunem
 • Tonięcia i utonięcia

 

Rozpoznanie i postępowanie ratownicze w ostrych zatruciach

 • Przez przewód pokarmowy
 • Przez układ oddechowy
 • Poprzez ugryzienia, ukąszenia i użądlenia przez zwierzęta
 • Środkami żrącymi

 

Rozpoznanie i postępowanie ratownicze we wstrząsie

 • hipowolemicznym
 • anafilaktycznym
 • kardiogennym
 • psychicznym

 

Ustalenie priorytetów i kolejności udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej

 • Bezdech i/lub zatrzymanie krążenia
 • Krwotok zewnętrzny i wewnętrzny
 • Amputacja urazowa
 • Wstrząs
 • Rany
 • Unieruchomienia
 • Nadanie poszkodowanemu optymalnej pozycji ciała
 • Sytuacje nietypowe

 

Ułożenie sytuacyjne poszkodowanego podczas ewakuacji, w oczekiwaniu na transport i transportowe – pozycje

 • przy urazach i dysfunkcjach w obrębie głowy
 • przy urazach i dysfunkcjach w obrębie klatki piersiowej
 • przy urazach i dysfunkcjach w obrębie jamy brzusznej
 • przy urazach i dysfunkcjach w obrębie miednicy
 • przy urazach i dysfunkcjach w obrębie kręgosłupa
 • przy urazach i dysfunkcjach w obrębie kończyn górnych
 • przy urazach i dysfunkcjach w obrębie kończyn dolnych

 

Poprzednia wiadomość
Następna wiadomość
Content