Wiadomości

11 maja 2017

Kongres Prawników Polskich – 20 maja 2017 – apel o udział

Kongres Prawników Polskich – 20 maja 2017 – apelujemy o udział!

Pismo Prezesa KRRP 24.04.2017

https://www.facebook.com/kirppl/videos/1435731789822018/

Kongres Prawników Polskich odbędzie się 20 maja w Katowicach. Organizują go: Krajowa Rada Radców Prawnych, Stowarzyszenie Sędziów Polskich Iustitia i Naczelna Rada Adwokacka. Do udziału zapraszamy radców prawnych i aplikantów radcowskich z całego kraju. Rejestracji można dokonać na stronie kongresprawnikow.info.

„Prawnicy polscy o stanie praworządności w Rzeczypospolitej Polskiej”

W Polsce jak najbardziej potrzebna jest reforma wymiaru sprawiedliwości. Wymaga ona jednak przemyślanych decyzji, wypracowanych i konsultowanych z praktykami, jakimi są m.in. adwokaci, radcy prawni i sędziowie. Tak uważają przedstawiciele środowisk prawniczych, którzy zachęcają do wzięcia udziału w Kongresie Prawników Polskich 20 maja, który będzie okazją do wymiany poglądów i debaty na temat kształtu reformy.

Wydarzenie organizuje Krajowa Rada Radców Prawnych, Naczelna Rada Adwokacka oraz Stowarzyszenie Sędziów Polskich Iustitia. – Chociaż Kongres organizowany jest przez radców prawnych, adwokatów i sędziów, to zapraszamy przedstawicieli wszystkich zawodów prawniczych oraz organizacji pozarządowych – mówią organizatorzy.

Środowiska radcowskie, adwokackie i sędziowskie podkreślają również, że reforma wymiaru sprawiedliwości musi kierować się zasadami demokratycznego państwa prawa, a szczególnie zasadą zachowania niezależności sądów, niezawisłości sędziów oraz autonomiczności samorządów prawniczych. Zmiany te wymagają przemyślanych decyzji, wypracowanych i konsultowanych z praktykami. Prawnicy wskazują również na konieczność ułatwienia dostępu do pomocy prawnej zarówno na etapie przedsądowym, jak i sądowym. Łączy się z tym zagwarantowanie na każdym etapie sprawy profesjonalnej pomocy adwokata lub radcy prawnego.

– Wspólnota zawodów prawniczych opiera się na szacunku dla człowieka oraz prawa mądrego i sprawiedliwego. Takiego prawa chce każdy prawnik i takiego prawa poszukujemy na salach sądowych. Sędzia jest niezawisły właśnie po to, aby mógł usuwać bezduszność z prawa stanowionego i interpretować je tak, by każdemu przyznać to, co słuszne i sprawiedliwe. Kongres Prawników będzie okazją do dyskusji o tym, jak sprawić, by prawo nie było opresyjne. Sądy są dla obywateli. Wierzę, że wszyscy mamy tego coraz większą świadomość.– mówi SSO Krystian Markiewicz, przewodniczący Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitia.

– Kongres Prawników Polskich zwoływany jest w trudnych czasach, w których politycy w mediach nadają ton dyskusji dotyczącej wymiaru sprawiedliwości. Chciałbym, by ten rodzaj politycznej, opartej na emocjach, gry został zastąpiony rzeczową, silną w argumenty dyskusją nad przyszłością wymiaru sprawiedliwości oraz zawodów prawniczych. Będziemy podczas Kongresu debatowali o dostępie do wymiaru sprawiedliwości o tym, co z siebie dajemy obywatelom i o tym, jak ważna jest niezależność radców prawnych i adwokatów. Chciałbym, żebyśmy pamiętali, że dostęp do wymiaru sprawiedliwości to dostęp do niezależnego i niezawisłego sądu. Serdecznie wszystkich zapraszam na to wielkie wydarzenie.– podkreśla r.pr. Maciej Bobrowicz, prezes Krajowej Rady Radców Prawnych.

– Kongresowi Prawników Polskich wielu będzie chciało przypisać wyłącznie wymiar polityczny. Chcę jednak podkreślić, że spotykamy się, żeby wymienić się między sobą spostrzeżeniami dotyczącymi reformy wymiaru sprawiedliwości. Będziemy chcieli wypracować propozycje jak usprawnić dostęp obywatela do niego. Adwokaci jako praktycy prawa, dla których sala sądowa jest codziennym miejscem pracy, bardzo dobrze wiedzą, które mechanizmy się sprawdzają, a które wymagają ulepszenia, na co najbardziej narzekają nasi klienci i tym doświadczeniem podzielimy się z pozostałymi uczestnikami Kongresu. – mówi z kolei adw. Jacek Trela, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej.

Każdy radca prawny i aplikant radcowski może zarejestrować się na stronie http://kongresprawnikow.info

 

Miejsce:  Kongres Prawników Polskich odbędzie się w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach, przy Placu Sławika i Antalla 1.

Kongres Prawników Polskich odbędzie się 20 maja w Katowicach. Aby w nim uczestniczyć, konieczna jest rejestracja oraz wpłata wpisowego. Kontakt w sprawie rejestracji: a.szymala@kongresy.com.pl

strona www: http://kongresprawnikow.info/

Program Kongresu

8:30 – 10:00   Rejestracja
          10:00   Rozpoczęcie Kongresu Prawników Polskich
10:15 – 11:15    Wystąpienia
11:15 – 12:10    Panel nr 1:

Niezależny sąd jako gwarant praw i wolności obywatela

12:10 – 13:00 Panel nr 2:

Profesjonalny pełnomocnik gwarantem realizacji praw jednostki

13:00 – 14:00 Panel nr 3:

Dostęp do wymiaru sprawiedliwości jako podstawowe prawo człowieka

14:00 – 15:00 Przerwa na lunch
15:00 – 17:00 Dyskusja
             17:00 Zakończenie Kongresu Prawników Polskich

Tezy będące wynikiem prac zespołu merytorycznego, w którego skład wchodzą przedstawiciele Krajowej Rady Radców Prawnych, Naczelnej Rady Adwokackiej oraz Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitia, zostaną przedstawione przed Kongresem Prawników Polskich.

 

Poprzednia wiadomość
Następna wiadomość
Content