Wiadomości

9 października 2015

Konferencja „Współczesne problemy sądów i orzecznictwa sądowego, 14.10.2015

Konferencja: „Współczesne problemy sądów i orzecznictwa sądowego”

Organizator: Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego
Data rozpoczęcia konferencji: 14 października 2015 r.
Miejsce konferencji: Hotel Novotel „Marina” w Gdańsku-Jelitkowie

Konferencja organizowana jest przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego z okazji dziesięciolecia ukazywania się kwartalnika „Gdańskie Studia Prawnicze – Przegląd Orzecznictwa”, wydawanego przez nasz Wydział we współpracy z Wydawnictwem Wolters Kluwer S.A. Warto zauważyć, iż nasz kwartalnik, publikując glosy i przeglądy orzecznictwa, stał się już stałym elementem naukowej refleksji nad działalnością orzeczniczą sądów polskich, a także europejskich.

Program konferencji obejmować będzie trzy sesje poświęcone odpowiednio: niezależności sądów i niezawisłości sędziowskiej, orzecznictwu sądów powszechnych i Sądu Najwyższego oraz orzecznictwu sądów administracyjnych (szczegółowy program przesyłamy w załączeniu). Informujemy również, iż organizatorzy przewidzieli  publikację referatów oraz komunikatów związanych z problematyką konferencji w jednym z kolejnych numerów „Gdańskich Studiów Prawniczych – Przeglądzie Orzecznictwa”.

Więcej informacji pod adresem prawo.ug.edu.pl/kgsp

Poprzednia wiadomość
Następna wiadomość
Content