Wiadomości

25 czerwca 2017

Konferencja Miasta Integrujące. Integracja = Bezpieczeństwo 29-30.06.2017

Zapraszamy serdecznie na konferencję pt. Miasta Integrujące. Integracja = Bezpieczeństwo, która odbędzie się 29 i 30 czerwca 2017 w Gdańsku

 
 
W programie liczne prelekcje i debaty z udziałem zagranicznych i polskich ekspertów. Podczas konferencji zostanie podpisane porozumienia miast i metropolii w zakresie współpracy w obszarze migracji i integracji a także stworzenia stałej i cyklicznej sieci współdziałania Miasta Integrujące. Będzie ona również okazją do świętowania roku od przyjęcia modelu integracji przez Miasto Gdańsk.
Konferencja organizowana jest w dniach 29-30 czerwca w Gdańsku przez Urząd Miejski w Gdańsku, Europejskie Centrum Solidarności oraz Centrum Wsparcia Imigrantów i Imigrantek w partnerstwie z m.in. IOM, UNHCR, Unią Metropolii Miast Polskich.
 
Wydarzenie będzie próbą zastanowienia się, jak budować procesy integracyjne, korzystne dla obu stron, zarządzając jednocześnie ryzykami związanymi z asymilacją, wykluczeniem i biedą, segregacją społeczną i konfliktem na tle etnicznym czy wyznaniowym.
Pierwszego dnia dyskutować będziemy przede wszystkim zagadnienia związane z zarządzaniem migracjami na poziomie lokalnym. Kluczowym mówcą i wprowadzającym do dyskusji będzie Jakub Wygnański.
Wieczorem zaplanowana jest międzykulturowa impreza wraz z koncertem Lipali (http://lipali.net) z okazji rocznicy wdrażania Modelu Integracji Imigrantów.
Drugiego dnia dyskutować będziemy przede wszystkim kwestie związane z integracją i bezpieczeństwem. Tutaj kluczowymi prelegentkami będą:
dr Karen Majewski – jest burmistrzynią Hammtramck od 3 kadencji, jednego z najbardziej zróżnicowanych etnicznie miast w USA, gdzie rada miasta jest zdominowana przez członków społeczności muzułmańskich – z Jemenu i Bangladeszu.
Erja Tikka pracuje w MSZ Finlandii i dowodzi że dzięki przyjęciu uchodźców poprawiło się bezpieczeństwo w kraju;
dr Montserrat Feixas Vihe jest przedstawicielką UNHCR na Europę Środkową.
Konferencja jest także kontynuacją wydarzenia pt. Smart Metropolia – Miasta Otwarte – Migracje a rozwój. Sukcesy, szanse, wyznania, która odbyła się 7 i 8 marca 2016 roku w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku.
Wydarzenie jest także okazją do świętowania, otóż 30 czerwca 2017 minie dokładnie rok od przyjęcia przez Radę Miasta Gdańska Modelu Integracji Imigrantów, czyli lokalnej polityki zarządzania migracją i integracją w Gdańsku – do pobrania http://www.gdansk.pl/migracje/Model-Integracji-Imigrantow,a,61064

Prowadzimy swój miejski portal poświęcony migracjom (www.gdansk.pl/migracje), a także stronę i kampanię poświęconą solidarności z uchodźcami (http://www.gdansk.pl/dla-ofiar-wojny/). Mamy także nadzieję, że konferencja będzie także pretekstem do zacieśnienia współpracy miasta i metropolii polskich, chcielibyśmy jednocześnie zainaugurować powstanie zespołu ds. migracji i integracji polskich miast zrzeszonych w ramach Unii Metropolii Polskich. Platforma niniejsza wspierana będzie przez IOM oraz UNHCR współorganizatorów konferencji.

Podczas konferencji podpisane zostanie także porozumienie w sprawie tworzenia lokalnych planów zarządzania migracjami w powiatach i gminach województwa pomorskiego a także włączenia integracji i migracji w strategię rozwoju województwa pomorskiego.

Konferencja jest zaproszeniem do dialogu na temat zarządzania migracjami na poziomie lokalnym, nie mamy gotowych rozwiązań, wciąż się uczymy, szukamy dobrych rozwiązań i zbieramy doświadczenia. Zapraszamy do udziału.

Udział w konferencji jest bezpłatny, natomiast koszty podróży i zakwaterowania należy pokryć we własnym zakresie.

Rejestracja uczestnictwa:

Informacja i wydarzenie na facebooku.

URZĄD MIEJSKI W GDAŃSKU
Wydział Rozwoju Społecznego

Poprzednia wiadomość
Następna wiadomość
Content