Wiadomości

15 kwietnia 2019

Konferencja Bielańskie Kolokwia Karnistyczne na temat: „Środki zabezpieczające” – 22.05.2019

Konferencja Bielańskie Kolokwia Karnistyczne na temat: „Środki zabezpieczające”  odbędzie się 22 maja 2019 roku (środa) w Warszawie przy ul. Wóycickiego 1/3 w budynku „Auditorium Maximum”.

Termin rejestracji uczestników upływa 8 maja 2019 roku.
http://wpia.uksw.edu.pl/bielanskie.kolokwia.karnistyczne

Konferencja rokrocznie cieszy się ogromnym zainteresowaniem w równiej mierze ze strony przedstawicieli nauki jak i praktyki, w tym adwokatów, prokuratorów i sędziów. Wpisała się już na stałe w obraz polskiej karnistyki, stając się miejscem spotkań jej najwybitniejszych przedstawicieli oraz wymiany doświadczeń pomiędzy osobami, które w życiu zawodowym stoją po przeciwnych stronach sali sądowej.

Poprzednia wiadomość
Następna wiadomość
Content