Wiadomości

22 maja 2017

Konferencja Aktualne Problemy Prawa Medycznego – 8.06.2017

Serdecznie zapraszamy na organizowaną przez Fundację „Ubi societas, ibi ius”, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego oraz Wydział Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego pod patronatem Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosława Gowina

konferencję

„Aktualne Problemy Prawa Medycznego”

 

Prawo medyczne to dziedzina interdyscyplinarna, pozostająca w fazie stabilnego i nieprzerwanego rozwoju. Nie ma swojego kodeksu, ani jednej ustawy, która regulowałaby jakąś część ogólną. Przeważająca problematyka prawa medycznego koncentruje się wokół centralnego pojęcia praw pacjenta, stosunków prawnych między pacjentem a lekarzem lub innym personelem medycznym, świadczenia usług leczniczych, roszczeń odszkodowawczych związanych z nienależytym wykonywaniem świadczeń zdrowotnych, a także naruszeniem praw pacjenta.

Ideą Konferencji jako poważnego spotkania naukowego jest zebranie przy jednym stole dyskusyjnym teoretyków i praktyków, prawa cywilnego, prawa administracyjnego, jak i przedstawicieli całego środowiska medycznego.

Przedmiot obrad będzie obejmował aktualne problemy dotyczące prawa pacjenta do informacji nowych uregulowań z zakresu tajemnicy lekarskiej, ochrony osób bliskich w kontekście informacji, jak również problematyki wdrożenia nowych reguł europejskich dotyczących ochrony danych osobowych.

 

Na Konferencji otrzymają Państwo X tom Wielkiej Encyklopedii Prawa. Wybór haseł w niniejszym tomie Encyklopedii jest  autorski. Redaktor i Autorzy wspólnie zdecydowali o tym, jakie pojęcia powinny się tu znaleźć. Przede wszystkim wytypowano hasła o charakterze teoretycznym , które stanowią fundament tworzącej się dyscypliny prawa medycznego. Po drugie Autorzy przyjęli założenie, że pewnym instytucjom warto poświęcić więcej uwagi ze względu na ich doniosłość  praktyczną. W treści poszczególnych opracowań uwzględniono zarówno klasyczne, powszechnie aprobowane poglądy nauki obecne w polskim piśmiennictwie, jak i poglądy wyrażane przez autorów i judykaturę zagraniczną.
W wielu hasłach przytoczono wybrane, najważniejsze orzecznictwo Sądu Najwyższego, pomagające wyjaśnić wątpliwości interpretacyjne.

 

Miejsce Konferencji: Uczelnia Łazarskiego, ul. Świeradowska 43 w Warszawie, aula 36 (parter, wejście sektor C lub D)

Data Konferencji: 8 czerwca 2017 roku,

Rejestracja godz. 10:00 – 10:55; Rozpoczęcie Konferencji godz. 11:00

Strona internetowa Konferencji: www.konferencje.tamprawo.org

 

Koszt uczestnictwa za osobę wynosi: 282,90 zł brutto

Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc liczy się kolejność zaksięgowania dokonanej wpłaty na koncie.

 

Kontakt z organizatorami:
Tomasz Dzierzgowski – <ahref=”mailto:info@tamprawo.org”>info@tamprawo.org, <ahref=”tel:+48%2022%20290%2052%2098″>+48 22 290 52 98

Agnieszka Fabianowicz – <ahref=”mailto:a.fabianowicz@lazarski.edu.pl”>a.fabianowicz@lazarski.edu.pl, <ahref=”tel:+48%2022%20543%2053%2014″>+48 22 543 53 14

Michał Fórmaniak – <ahref=”mailto:m.formaniak@lazarski.edu.pl”>m.formaniak@lazarski.edu.pl

 

Uprzejmie prosimy o wypełnienie formularza rejestracyjnego na stronie Konferencji
do dnia 3 czerwca 2017 r.

 

Materiały konferencyjne dla uczestnika:

  • jeden egzemplarz WEP (t. X „Prawo Medyczne”),
  • materiały promocyjne Uczelni Łazarskiego.
  • artykuły biurowe potrzebne do pracy podczas konferencji,

 

Komitet Naukowy Konferencji:

Prof. zw. dr hab. Ewa Bagińska, Przewodnicząca Komitetu Naukowego, Uniwersytet Gdański

Dr Mieczysław Błoński, Dziekan Wydziału Prawa i Administracji, Uczelnia Łazarskiego

Dr Małgorzata Gałązka – Sobotka, Uczelnia Łazarskiego

Prof. zw. dr hab. dr h.c. Roman Hauser, Z-ca Redaktora Naczelnego WEP, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Prof. zw. dr hab. dr h.c. Brunon Hołyst, Redaktor Naczelny WEP, Uczelnia Łazarskiego

Prof. nadzw. dr hab. Dorota Karkowska, Uczelnia Łazarskiego

Mgr Maria Libura, Wiceprezydent d/s Strategii Uczelni Łazarskiego

Prof. nadzw. dr hab. n. med. Leszek Markuszewski, Ministerstwo Zdrowia

Prof. zw. dr hab. Mirosław Nesterowicz, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

 

Komitet Organizacyjny Konferencji:

Dr Izabela Adrych – Brzezińska – Wiceprzewodnicząca, Uniwersytet Gdański

Dr Norbert Malec, Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy w Siedlcach

Prezes Zarządu Fundacji „Ubi societas, ibi ius” Wydawca WEP Jerzy Strzeżek – Przewodniczący

 

PROGRAM KONFERENCJI

10:00 – 10:55

 

Rejestracja uczestników

11:00 Rozpoczęcie Konferencji
11:00 – 11:05 Powitanie, Przedstawiciel Uczelni Łazarskiego
11:05 – 11:15 Przywitanie gości, otwarcie konferencji, Prof. zw. dr hab. Ewa Bagińska (UG)
11:15 – 11:20 Przedstawiciel MNiSW
11:20 ­– 11:25 Przedstawiciel MZ Podsekretarz Stanu Katarzyna Głowala
11:25 – 11:30 Przedstawiciel NIK
Moderator: Prof. nadzw. dr hab. n. med. Leszek Markuszewski (Ministerstwo Zdrowia)
11:30 – 11:45 Prof. zw. dr hab. Ewa Bagińska (UG)
Rola prawa w kształtowaniu relacji między lekarzem i pacjentem
11:45 – 12:00 Dr Kinga Bączyk-Rozwadowska (UMK)
Prawo pacjenta do informacji
12:00 – 12:15 Dr Urszula Drozdowska (UwB)
Tajemnica medyczna po śmierci pacjenta
12:15 – 12:30 Dyskusja
12:30 – 13:00 Przerwa kawowa
Moderator: Prof. zw. dr hab. Ewa Bagińska (UG)
13:00 – 13:15 Dr Małgorzata Gałązka – Sobotka (Uczelnia Łazarskiego)
Prawne aspekty zarządzania palcówką medyczną
13:15 – 13:30 Dr hab. Monika Wałachowska (UMK)
Informowanie osób trzecich o stanie zdrowia pacjenta
13:30 – 13:45 Dr Izabela Adrych-Brzezińska (UG)
Ciężar dowodu w procesach medycznych
13:45 – 14:00 Dyskusja
14:00 – 14.50 Przerwa obiadowa
Moderator: Dr Małgorzata Gałązka  – Sobotka (Uczelnia Łazarskiego)
14:50 – 15:05 Dr Michał Brzeziński (Zakład Zdrowia Publicznego i Medycyny Społecznej GUMed)
Efektywność działań prawnych w kształtowaniu zdrowia publicznego
15:05 – 15:20 Mgr Piotr Caliński (CC)
Wdrożenie RODO – jak skutecznie zarządzać nowymi ryzykami
15:20 – 15:35 Dr Włodzimierz A. Brodniak (PTS)
Socjologiczne aspekty prawa medycznego
15:35 – 15:50 Dyskusja
15:50 – 16:00 Podsumowanie i zakończenie Konferencji

 

 

 

Poprzednia wiadomość
Następna wiadomość
Content