Wiadomości

16 października 2018

Komunikat w sprawie świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej

Komunikat w sprawie świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej

Koleżanki i Koledzy Radcowie Prawni,

Informujemy, że Okręgowa Izba Radców Prawnych w Gdańsku rozpoczęła przyjmowanie  deklaracji udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej na rok 2019.

Deklaracje należy składać na załączonym formularzu w siedzibie Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku, ul. Nowe Ogrody 35, w terminie do 30 października 2018 r. (decyduje data wpływu do biura Izby).

Jeden dokument deklaracji może dotyczyć tylko jednego powiatu, w przypadku chęci świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej w większej liczbie powiatów na każdy powiat należy wypełnić odrębną deklarację

Punkty udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej przez radców prawnych zlokalizowane będą na terenie działania OIRP w Gdańsku w powiatach: braniewskim (1 punkt), elbląskim (1 punkt), gdańskim (1 punkt), kartuskim (1 punkt), kościerskim (1 punkt), kwidzyńskim (1 punkt), malborskim (1 punkt), nowodworskim (1 punkt), puckim (1 punkt), starogardzkim (1 punkt), tczewskim (1 punkt), wejherowskim (2 punkty), a także w miastach na prawach powiatu: Gdańsku (4 punkty), Gdyni (3 punkty) i Elblągu (1 punkt).

Wyznaczonym do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i zastępcą wyznaczonego nie może być radca prawny:

– karany dyscyplinarnie – do czasu zatarcia skazania;
– z którym umowa o udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, zawarta na podstawie art.6 ustawy, została rozwiązana z przyczyn dotyczących radcy prawnego;
– który nie dopełnił obowiązku zawodowego radcy prawnego w zakresie doskonalenia zawodowego w ostatnim cyklu szkoleniowym (2015-2017);
– który zalega z opłatami z tytułu składek członkowskich w dniu składania deklaracji.

W przypadku gdy liczba radców prawnych deklarujących udzielanie pomocy prawnej w tym samym punkcie przekroczy liczbę ustaloną dla tego punktu, do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w tym punkcie radcowie prawni zostaną wyznaczeni w drodze losowania.

W załączeniu przekazujemy także informację Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji KRRP o niektórych zmianach wynikających z ustawy z dnia 15 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej oraz niektórych innych ustaw (DZ. U z 2018 r. poz. 1467).

Poprzednia wiadomość
Następna wiadomość
Content