Wiadomości

14 czerwca 2019

Komunikat dla patronów

Ośrodek  Szkolenia OIRP w Gdańsku przypomina radcom prawnym, którzy sprawują PATRONAT nad aplikantami naszej izby, iż w dniu  15 lipca 2019 r. upływa termin do przedłożenia kierownikowi szkolenia pisemnej informacji o przebiegu patronatu za okres styczeń – czerwiec 2019 r.  (do pobrania)

Informację, o której mowa można dostarczyć do Ośrodka Szkolenia osobiście, za pośrednictwem poczty lub drogą mailową  – w formie skanu na adres: szkolenia@oirp.gda.pl.

Poprzednia wiadomość
Następna wiadomość
Content