Wiadomości

2 stycznia 2019

Ślubowanie aplikantów

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Gdańsku uprzejmie informuje, iż uroczyste ślubowanie oraz inauguracja I roku aplikacji radcowskiej odbędzie się w dniu

4 stycznia 2019 r. o godzinie 12.00

w Ośrodka Szkolenia OIRP w Gdańsku, ul. Czajkowskiego 3

Obecność na ślubowaniu jest obowiązkowa

Jednocześnie informujemy, iż aplikanci I roku odbywać będą zajęcia teoretyczne (wykłady) w dwóch grupach szkoleniowych wg następującego podziału:

osoby, których nazwiska rozpoczynają się:

od litery A do litery K w PONIEDZIAŁKI        – pierwsze zajęcia w dniu 7 stycznia 2019 r.

i od litery L do litery W w ŚRODY                – pierwsze zajęcia w dniu 9 stycznia 2019 r.

Szkolenie odbywać się będzie w Ośrodku Szkolenia OIRP w Gdańsku, ul. Czajkowskiego 3

w godzinach 8:30 – 14:00

Szczegółowy plan zajęć zostanie zamieszczony na stronie internetowej OIRP w Gdańsku w terminie późniejszym.

Poprzednia wiadomość
Następna wiadomość
Content