Wiadomości

10 września 2018

Komisja Zagraniczna Naszej Rady

Komisja Zagraniczna Naszej Rady

Komisja Zagraniczna jest jedną ze stałej Komisji przy Naszej Radzie. W obecnej kadencji Rady, Komisja działa w składzie:
Przewodniczący – Jarosław Niesiołowski, Zastępca Przewodniczącego – Joanna Łojkowska Paprocka, Członkowie – Marcin Czugan, Małgorzata Jaskólska, Katarzyna Ludwichowska, Joanna Pilewska, Dorota Rosiak, Michał Widawski, Magdalena Witkowska, Alicja Swinarska- Poraj, Maria Ślązak. Komisję wspiera liczne grono radców prawnych i aplikantów. Pomocą Komisji służy Nasz kolega Rafał Ciesielski z Warszawy, któremu serdecznie dziękuję. Należy podkreślić, iż wielu członków Komisji mówi biegle w dwóch językach obcych, tj. angielski-francuski, angielski-hiszpański, angielski-włoski,rosyjski- niemiecki, a nawet angielski- niderlandzki.

Podstawowym zadaniem Komisji jest utrzymywanie współpracy oraz nawiązywanie nowych kontaktów z samorządami zawodów prawniczych przede wszystkim adwokatów z krajów europejskich oraz ostatnio nawet z krajów pozaeuropejskich. Szczególne znaczenie w podanym zakresie ma działalność naszej koleżanki Marii Ślązak, której zawdzięczamy liczne kontakty zagraniczne. Ośmielam się stwierdzić, iż Nasza Komisja poprzez swoją działalność i kontakty należy do jednej z bardziej aktywnych w kraju, zarówno jeżeli chodzi o radców prawnych, jak i adwokatów.

W zakresie stałych kontaktów zagranicznych podkreślić należy spotkania w ramach tzw. Twinning Meeting, tj. corocznych spotkań prawników europejskich z tzw. miast zaprzyjaźnionych. Na chwilę obecną do miast zaprzyjaźnionych, które organizują doroczne spotkania należą: Erlangen (Niemcy), Bilbao (Hiszpania), które to miasto po długich staraniach dopiero w ubiegłym roku zostało zaliczone do miast współpracujących, Exeter (Wielka Brytania), Rennes (Francja), Leuven (Belgia), Werona (Włochy). Należy podkreślić, że jesteśmy jedyną korporacją Radców Prawnych i to z Europy Wschodniej, która bierze udział w bardzo interesującej współpracy pozwalającej na poznanie realiów działania prawników europejskich i wymianę doświadczeń. Jest to bardzo cenna inicjatywa w której aktywnie bierzemy udział, kultywując współpracę. Do tej pory w Gdańsku odbyły się dwa spotkania. Należy podkreślić, że w pierwszym spotkaniu uczestniczyło około 70 adwokatów europejskich.

W roku 2016 Nasza Izba podpisała umowę o stałej współpracy z korporacją adwokatów z Werony, w ramach której winny odbywać się coroczne dwustronne spotkanie celem wymiany doświadczeń. W ramach tej współpracy w roku 2017 dwudziestu naszych kolegów uczestniczyło w konferencji zorganizowanej przez adwokatów włoskich w Weronie. W bieżącym roku we wrześniu odbędzie się dwustronna konferencja Polsko-Włoska w ramach której omówione zostaną tematy interesujące obie strony.

Niezależnie od wyżej opisanych stałych kontaktów zagranicznych członkowie Komisji, jak również radcy prawni nie będący członkami Komisji, organizowali na miejscu pobyty gości zagranicznych oraz uczestniczyli w wyjazdach zagranicznych. Należy tu wskazać na organizowaną w Gdańsku konferencję Polsko-Chińską, która miała miejsce w roku 2017. Członkowie Komisji organizowali również pobyt w Gdańsku przedstawicieli władz adwokatury z Mołdawii, Gruzji, Armenii, Kaliningradu, Exeter. Godnym odnotowania jest fakt, iż w ostatnim okresie Komisja nawiązała kontakty również z przedstawicielami profesji prawniczych na Ukrainie, kontakt z władzami Stowarzyszenia prawników Ukrainy (organizacja licząca około 60 tysięcy członków) z przedstawicielami władz adwokatury Ukrainy oraz środowiskiem naukowym prawników na Ukrainie.

Przedstawiciele naszej Izby za pośrednictwem Komisji uczestniczyli również w licznych wyjazdach zagranicznych celem utrzymania dotychczasowych kontaktów i nawiązania współpracy. W podanym zakresie należy wskazać, iż w ostatnim czasie Nasi przedstawiciele wzięli udział w spotkaniu w Exeter (gdzie uczestniczyli w uroczystej mszy w Katedrze oraz tradycyjnej procesji prawników przez miasto, w balu prezydenckim organizowanym corocznie przez Dziekana angielskich lawyer’ów w Exeter). Nasi przedstawiciele uczestniczyli również w tradycyjnym spotkaniu miast zaprzyjaźnionych w Bilbao w 2017 roku oraz w Leuven 2018 rok.

Konkludując należy stwierdzić, iż dotychczasowy dorobek Naszej Komisji Zagranicznej jest znaczny. Do takiego stanu rzeczy przyczyniła się nie tylko działalność Komisji obecnej kadencji, ale również działalność Komisji poprzednich kadencji oraz nieoceniona pomoc we wszystkich działaniach Naszej koleżanki Marii Ślązak. Ośmielam się twierdzić, że wyżej wskazany dorobek nie może zostać w żaden sposób zaprzepaszczony, a działalność Komisji winna stanowić nasze okno na Europę, jak również na inne kraje w szczególności położone na wschodzie naszego kontynentu, co więcej jako polscy prawnicy obecnie europejscy winniśmy nie zapominać o prawnikach Europy Wschodniej starając się świadczyć na ich rzecz życzliwą i nienachalną pomoc.

Jednocześnie ze swojej strony jako Przewodniczący chciałbym wyrazić podziękowanie Panu Dziekanowi i członkom Rady za życzliwe zrozumienie problemów Komisji jak również podziękować wszystkim członkom Komisji, osobom współpracującym i sympatykom za daleko idące zaangażowanie w pracach Komisji, często bezinteresowne i kosztem własnego czasu.

Jarosław Niesiołowski

Radca Prawny

Poprzednia wiadomość
Następna wiadomość
Content