Wiadomości

10 marca 2016

Karnet Multisport

Karnet MULTISPORT

Okręgowa Izba Radców Prawnych od 1-go marca 2016 roku daje możliwość zakupienia Karty MultiSport – programu firmy Benefit System S.A.( www.benefitsystems.pl )

Oferta dotyczy radców wykonujących i niewykonujących zawód oraz aplikantów radcowskich OIRP w Gdańsku

Każdy z radców i aplikant radcowski w 100% ponosi koszt zakupu karnetu. Firma Benefit proponuje następujące warianty karty (do wyboru – 1 karta na 1 uczestnika)

MultiSport Plus

Liczba Wizyt przysługująca Użytkownikowi Karty – Nielimitowana.
Zakres Programu
Wstęp do obiektów Partnerów, takich jak: basen, lodowisko, ścianka wspinaczkowa, korty do squash, sauna (łaźnia, jacuzzi), siłownia, grota solna.

Udział w zajęciach, takich jak: aqua aerobic, joga, sztuki walki, rowery spinningowe (indoor cycling i spinning), taniec, zajęcia fitness (m.in. fitness z elementami tańca, gimnastyka, pilates), nordic-walking.

 

MultiSport Classic

Liczba Wizyt – Jedna Wizyta w każdym dniu miesiąca Okresu Rozliczeniowego. W przypadku Okresu Rozliczeniowego obejmującego okres krótszy niż miesiąc kalendarzowy liczba Wizyt przysługujących Użytkownikowi Karty ulega proporcjonalnemu zmniejszeniu.

Zakres Programu Wstęp do obiektów Partnerów, takich jak: basen, lodowisko, ścianka wspinaczkowa, korty do squash, sauna, siłownia, grota solna. Udział w zajęciach, takich jak: aqua aerobic, joga (z wyjątkiem szkół jogi), sztuki walki, rowery spinningowe, taniec (z wyjątkiem szkół tańca), zajęcia fitness.

 

MultiSport Active
Liczba Wizyt
przysługująca Użytkownikowi Karty – [8] Wizyt w miesiącu stanowiącym Okres Rozliczeniowy. Liczba Wizyt nie powinna przekroczyć jednej dziennie.
Zakres Programu Wstęp do obiektów Partnerów, takich jak: basen, lodowisko, korty do squash, sauna, siłownia. Udział w zajęciach, takich jak: joga z wyjątkiem szkół jogi, sztuki walki z wyjątkiem szkół walki, rowery spinningowe, taniec z wyjątkiem szkół tańca, zajęcia fitness

Ponadto do każdego wariantu można dokupić następujące karty:

– dla jednej Osoby Towarzyszącej
– dla dziecka – karta basenowa (Dziecko) – nie więcej niż 3 (troje) Dzieci (do lat 15)
– dla dziecka – Karta MultiSport Kids (Dziecko) – nie więcej niż 3 (troje) Dzieci (do lat 15)

/szczegółowy cennik w załączniku/

Obiekty w których można korzystać z karty dostępne są pod adresem : https://www.benefitsystems.pl/multisport/obiekty

Użytkownicy programu zobowiązani są do wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych. Bez zgody karta nie zostanie wydrukowana.

 

Opiekunem po stronie Benefit Systems SA jest:

Maciej Janiszewski

m.janiszewski@benefitsystems.pl
22 2424326 lub 505 007 288
lub

Infolinia pod numerem: 22 242 42 42

Uwaga: link aktywujący dostępny  pod adresem m.janiszewski@benefitsystems.pl

Użytkownicy zobowiązują się do zaakceptowania regulaminu korzystania z kart w ramach programu Multisport.

Karta nie może być odsprzedawana i przekazywana osobom nieuprawnionym do korzystania z Programu. Każdy użytkownik będzie miał możliwość zgłoszenia tylko jednej Osoby Towarzyszącej korzystającej z tego samego typu Karty. Jako Osoba Towarzysząca może być zgłoszona osoba będącą najbliższym członkiem rodziny  tj. małżonek, wstępny, zstępny, rodzeństwo, powinowaty w tej samej linii lub stopniu, osoba pozostająca w stosunku przysposobienia oraz jej małżonek, a także osoba pozostająca we wspólnym pożyciu. Zaprzestanie korzystania z Programu przez użytkownika oznacza równoczesne zakończenie udziału w nim osoby towarzyszącej.

Każdy użytkownik będzie miał możliwość zgłoszenia nie więcej niż 3 (troje) dzieci korzystających z Kart przeznaczonych dla dzieci. W przypadku rodziny wielodzietnej, Klient może zgłosić większą liczbę dzieci, jednak po wcześniejszym ustaleniu tego faktu z Benefit Systems. Dziecko, które w trakcie uczestnictwa w programie ukończyło piętnasty rok życia, może zostać zgłoszone wyłącznie jako osoba towarzysząca (dziecko może zostać wskazane wyłącznie przez użytkownika posiadającego Kartę). Zaprzestanie korzystania z Programu przez użytkownika oznacza równoczesne zakończenie udziału w nim dziecka.

Począwszy od pierwszego okresu rozliczeniowego użytkownicy składają zamówienia na Karty na Platformie e-MultiSport dostępnej pod adresem podanym przez Benefit Systems na 10 dni kalendarzowych przed rozpoczęciem każdego kolejnego Okresu Rozliczeniowego. Zamówienia składane po tym terminie będą realizowane w kolejnym Okresie Rozliczeniowym.

 

Poprzednia wiadomość
Następna wiadomość
Content