Wiadomości

20 marca 2019

Jakub Puszkarski laureatem Konkursu Kryształowe Serce Radcy Prawnego

puszkarski-jakubFor. Jacek Barcz
Miło nam poinformować, że radca prawny Jakub Puszkarski został laureatem konkursu Kryształowe Serce Radcy Prawnego.

Mecenas Jakub Puszkarski jest współtwórcą i koordynatorem programu edukacji prawnej „Niebieski parasol radcy prawnego” w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Gdańsku. W ramach swej działalności brał udział w wielu akcjach mających na celu udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej. Prowadził także zajęcia w trójmiejskich szkołach, m.in. II Liceum Ogólnokształcącym w Gdańsku, XV Liceum Ogólnokształcącym w Gdańsku, X Liceum Ogólnokształcącym w Gdyni. Koordynował pierwszą edycję debat oksfordzkich pomiędzy uczniami szkół średnich w Trójmieście w okresie luty–kwiecień 2018 r. Bezinteresowne zaangażowanie radcy prawnego Jakuba Puszkarskiego w działalność pro bono oraz krzewienie edukacji prawnej, szczególnie wśród młodzieży, zasługuje na najwyższe uznanie.

imgl5589jb-1
Fot. Jacek Barcz
reprezentacja OIRP Gdańsk

Reprezentacja OIRP Gdańsk na uroczystości: Magdalena Witkowska – członek Prezydium KRRP, Jerzy Mosek – dziekan, członek KRRP, Ewa Jezierewska  – wicedziekan, członek KRRP, Jakub Puszkarski – laureat, Maria Ślązak, członek KRRP.

 

Poniżej publikujemy artykuł, który ukazał się na stronie KIRP

XI edycja konkursu Kryształowe Serce Radcy Prawnego

Podczas zorganizowanej 15 marca w Warszawie gali 18 radców prawnych otrzymało tytuł honorowy i statuetkę Kryształowe Serce Radcy Prawnego 2018. Na uroczystości wręczono także pośmiertnie najwyższe odznaczenia przyznawane w samorządzie radcowskim – złote honorowe odznaki „Zasłużony dla Samorządu Radców Prawnych”. Otrzymali je tragicznie zmarły prezydent Gdańska Paweł Adamowicz oraz Janina Cymer, wieloletni pracownik Biura KIRP. 

Uczestników gali powitała Sekretarz KRRP Elwira Szurmińska-Kamińska. Wśród zaproszonych gości oprócz laureatów konkursu Kryształowe Serce, członków Prezydium KRRP i całej Krajowej Rady znaleźli się zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich Stanisław Trociuk oraz Piotr Adamowicz, brat zamordowanego prezydenta Gdańska, a także Adam Cymer, mąż zmarłej Janiny Cymer.

– Nasze tegoroczne spotkanie jest wyjątkowe, postanowiliśmy połączyć uroczystość wręczenia statuetek za działalność pro publico bono z uroczystością nadania złotej odznaki pośmiertnie dwóm osobom zasłużonym dla naszego samorządu – powiedział Maciej Bobrowicz, Prezes KRRP.

Prezydium Krajowej Rady, przyznając honorowe odznaczenie radcy prawnemu Pawłowi Adamowiczowi, wyraziło uznanie dla jego postawy i społecznego zaangażowania, oddania służbie publicznej i obywatelom, które szły w parze z wartościami i etosem zawodu radcy prawnego, będącego zawodem zaufania publicznego. Szczególnie podkreślano fakt angażowania się prezydenta Adamowicza w przedsięwzięcia popularyzujące wiedzę o prawie, o charakterze edukacyjnym w zakresie praw i wolności obywatelskich, a także inspirowanie innych do udziału w społeczeństwie obywatelskim, zaangażowania w sprawy publiczne, nie tylko o zasięgu lokalnym. Postawa ta i podejmowane działania, zarówno w samorządzie zawodowym radców prawnych poprzez wspieranie i zaangażowanie w inicjatywy Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku, jak i na arenie publicznej – w opinii Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych – zasługują na najwyższe uznanie, gdyż każdy radca prawny, jego postawa i działania stanowią wizytówkę naszego samorządu, szczególnie jeśli funkcjonuje on w przestrzeni publicznej. – Paweł Adamowicz oddał życie za wartości, które głosił – podkreślił Maciej Bobrowicz, Prezes KRRP.

Odznakę z rąk Prezesa odebrał Piotr Adamowicz. – Dziękuję w imieniu własnym i rodziców, ten gest jest dla nas bardzo ważny – powiedział. Odczytał także list, który w podziękowaniu za uhonorowanie męża napisała do zgromadzonych Magdalena Adamowicz. „Mój mąż nie bał się przeciwstawiać złu, stawał w obronie demokracji i niezawisłości sądownictwa. Mówił otwarcie o szacunku dla zasad prawa i praworządności” – napisała Magdalena Adamowicz. „My radcowie prawni możemy wpływać na rządzących, aby stworzyć mechanizmy prawne do walki z mową nienawiści. Hejt nie może być bezkarny. Zacznijmy nad tym pracować wspólnie już dziś” – zaapelowała w liście.

Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych postanowiło również uhonorować zmarłą w kwietniu 2018 r. Janinę Cymer, wyrażając uznanie dla jej ponad 20-letniej pracy na rzecz samorządu radców prawnych, w tym zapisywania jego historii w krajowym czasopiśmie samorządowym „Radca Prawny”. Jak podkreśliła mec. Elwira Szurmińska-Kamińska, „praca pani Janki nie ograniczała się wyłącznie do realizacji obowiązków pracowniczych i redakcyjnych, ale charakteryzowała się dużym osobistym zaangażowaniem w każdy kolejny numer czasopisma”. Honorową odznakę odebrał mąż pani Janiny, Adam Cymer.

– Jestem głęboko poruszony decyzją Prezydium Krajowej Rady, ale rok temu poruszyły mnie także nekrologi, którymi w tak ciepłych słowach pożegnaliście państwo Jankę. Krajowa Izba Radców Prawnych pokazuje dzisiaj swoje Kryształowe Serce – powiedział Adam Cymer.

Za działalność pro publico bono w 2018 r. uhonorowano 18 radców z 17 okręgowych izb. Tytuł honorowy Kryształowe Serce Radcy Prawnego 2018 mógł otrzymać radca prawny lub aplikant radcowski, który wyróżnił się bezinteresowną pomocą na rzecz osób fizycznych, organizacji społecznych, instytucji realizujących cele publiczne, kościołów, związków wyznaniowych, osób dotkniętych klęskami, uchodźców lub repatriantów zwłaszcza poprzez: świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej, prowadzenie działalności społecznej lub dobroczynnej, udział w programach edukacyjnych lub szkoleniowych albo dotyczących działalności społecznej w ramach edukacji prawnej i działalności pro bono, prowadzenie działalności na rzecz popularyzacji i rozwoju nieodpłatnej pomocy prawnej.

– Wszyscy laureaci stoją na straży praw i wolności obywatelskich, pomagają obywatelom realizować podstawowe prawa jednostki. Im więcej jest laureatów konkursu Kryształowe Serce Radcy Prawnego, tym mniej pracy dla Rzecznika Praw Obywatelskich. Za to serdecznie dziękuję – powiedział, gratulując uhonorowanym radcom Stanisław Trociuk, zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich.

W imieniu laureatów XI edycji Konkursu „Kryształowe Serce Radcy Prawnego” głos zabrała Beata Mazur, radca prawny z OIRP w Warszawie. – Ta nagroda jest wielką motywacją do dalszej pracy i potwierdzeniem, że nasz zawód to przede wszystkim misja. Widzimy człowieka, a dopiero w dalszej kolejności klienta – powiedziała mecenas Mazur, dedykując statuetkę Kryształowe Serce Radcy Prawnego swojej zmarłej mamie.

Poprzednia wiadomość
Następna wiadomość
Content