Wiadomości

16 października 2016

Izba angażuje się w pomoc Fundacji Rodzinny Gdansk

Izba angażuje się w pomoc Fundacji Rodzinny Gdańsk

Ruszyły porady prawne świadczone przez radców prawnych i aplikantów radcowskich w siedzibie poradni rodzinnej Fundacji Rodzinny Gdańsk. W piątek 14 października 2o16 r. odbyła się inauguracja akcji i udzielona pierwsza pomoc prawna.

W ramach umowy o współpracy z Fundacja zorganizowane będę ponadto szkolenia dla pracowników. Ich przedmiotem będą następujące bloki tematyczne: Kodeks rodzinny i opiekuńczy, Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, Rozporządzenie o placówkach opiekuńczo-wychowawczych, Prawa człowieka prawa dziecka.

Szczególne podziękowania dla apl. Tomasza Dunst-Wolnego, pomysłodawcy projektu i głównego koordynatora. W projekt zaangażowani są także r. pr. Joanna Jańczuk, apl. Emilia Haczkowska, apl. Adam Chudziński.

Poprzednia wiadomość
Następna wiadomość
Content