Wiadomości

21 października 2019

IV Ogólnopolskie Forum Młodych Radców Prawnych

W siedzibie Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu w  dniach 11-13 października 2019r. odbyło się IV Ogólnopolskie Forum Młodych Radców Prawnych w którym wzięli udział przedstawiciele wszystkich Okręgowych Izb Radców Prawnych.  Każda z okręgowych izb mogła wysłać na to wydarzenie jednego delegata, dla pozostałych uczestników przepustką do wzięcia udziału w wydarzeniu było napisanie pracy na temat dotyczący rozwoju zawodowego radców prawnych. Naszą izbę reprezentował  r. pr. Krzysztof Jóźwiak.

Forum otworzył Dziekan Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu, radca prawny Leszek Korczak oraz Przewodniczący Komisji Wspierania Rozwoju Zawodowego – Dziekan Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie, radca prawny Włodzimierz Chróścik. Następnie głos zabrał Prezes Krajowej Rady Radców Prawnych radca prawny Maciej Bobrowicz, podkreślając zadowolenie na temat tego, że Forum po raz kolejny stanie się miejsce wymiany poglądów, gdzie młodzi radcy mają możliwość przedstawienia problemów, z którymi spotykają się, na co dzień w swojej pracy zawodowej  oraz wypracowania wspólnych i skutecznych rozwiązań, które pomogą w rozwoju radców prawnych zarówno na poziomie konkretnych izb jak i centralnym.

Pierwszego dnia oprócz formalnego powitania uczestników odbyła się prezentacja wrocławskiej Izby, przedstawienie projektów, które zostały wyróżnione w konkursie oraz szkolenie z umiejętności miękkich pt. „Wiedza to nie wszystko. Trzeba jeszcze ją umieć sprzedać – Rzecz o tym jak być skuteczniejszym radcą prawnym w życiu codziennym”

Drugi dzień rozpoczął się debatą poświęcona współpracy samorządów prawniczych z samorządami lokalnym, które reprezentował przedstawiciel miasta Wrocław.

Następnie uczestnicy zostali podzieli na 4 grupy tematyczne:

– promocja dobrych praktyk

– promocja zawodu i budowanie marki „Radca Prawny”

– analiza raportu „“Strategie konkurowania indywidualnych kancelarii radców prawnych”

–Zaangażowanie w samorząd radcowski

Podczas kilku godzinnych  prac grupy przygotowywały prezentację na w/w tematy oraz w zakresie proponowanych zmian w aplikacji radcowskiej. Efekty pracy poszczególnych grup zostały przedstawione Prezesowi Krajowej Rady Radców Prawnych.

Poruszano też temat współpracy radców z kancelariami odszkodowawczymi, które stają się mocnym konkurentem na rynku usług prawnych. Wśród postulatów znalazł się też ten dotyczący rozważenia wprowadzenia na poziomie regulacji korporacyjnych jasnego zakazu działania przez radców w ramach „pseudokancelarii”.

Celem warsztatów było wypracowanie własnych i indywidualnych inicjatyw, na podstawie, których możliwe będzie usprawnienia pracy i rozwoju Radców Prawnych, w szczególności tych stawiających pierwsze kroki w zawodzie.

Poruszane tematy były następnie elementem zaciętych dyskusji i „burzy mózgów”, czego efektem będzie sporządzony w najbliższym czasie raport z Forum.

Trzeba mieć nadzieję, że pomysły przedstawione we Wrocławiu pozwolą na kilka istotnych zmian i pomogą w rozwoju Radców Prawnych. Czego sobie i Państwu bardzo serdecznie życzę.

radca prawny Krzysztof Jóźwiak

Poprzednia wiadomość
Następna wiadomość
Content