Wiadomości

30 sierpnia 2019

IV Edycja Forum Młodych Radców Prawnych – zaproszenie do reprezentowania Izby

IV Edycja Forum Młodych Radców Prawnych

Uprzejmie informujemy, że w dniach 11-13 października br. we Wrocławiu odbędzie się IV edycja Forum Młodych Radców Prawnych.

Prosimy o zgłoszenia młodych radców, kandydatów do reprezentowania naszej Izby.

Do uczestniczenia w Forum uprawnieni są radcy prawni, którzy nie ukończyli 35. roku życia i zostali wpisani na listę oraz wykonują zawód nie dłużej niż 4 lata. Preferowane jest,by były to osoby wpisane na listę radców prawnych po ukończeniu aplikacji radcowskiej i zdaniu egzaminu zawodowego.

Celem Forum jest wykreowanie oddolnych inicjatyw ze strony młodych radców prawnych.

Prosimy o dokonywanie zgłoszeń do dnia 12 września br., na adres Izby.

Organizatorzy pokrywają koszty zakwaterowania i wyżywienia uczestników Forum; koszty dojazdu pokrywane są przez nasza Izbę.

Szczegółowe informacje dotyczące organizacji Forum prześlemy w terminie późniejszym.

Oprócz jednego przedstawiciela wskazanego przez każdą z Izb, w Forum Młodych Radców Prawnych mogą wziąć również udział radcy prawni (spełniający wymagania co do wieku i stażu zawodowego), którzy zostaną laureatami konkursu na najciekawszy projekt dotyczący wspierania rozwoju zawodowego radców prawnych, organizowanego przez Komisję Wspierania Rozwoju Zawodowego KRRP. Szczegółowe informacje na temat konkursu przekazujemy w załączeniu. Ogłoszenie o konkursie znajduje się również na stronie internetowej www.kirp.pl

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Komisja Wspierania Rozwoju Zawodowego KRRP ma przyjemność zaprosić do udziału w konkursie na najciekawszy projekt w zakresie wspierania rozwoju zawodowego radców prawnych.

Należy sporządzić krótki (1-3 stronnicowy) opis inicjatywy, jaka powinna zostać zrealizowana przez samorząd dla wsparcia swoich członków, ze wskazaniem celu projektu i spodziewanych korzyści dla radców prawnych.

Najlepszy projekt zostanie zgłoszony do budżetu Komisji Wspierania Rozwoju Zawodowego i zrealizowany w 2020 roku.

Do konkursu mogą przystąpić radcy prawni, którzy nie ukończyli 35. roku życia i zostali wpisani na listę oraz wykonują zawód nie dłużej niż 4 lata.

Na najlepsze projekty czekają wyróżnienia w postaci zaproszenia do bezpłatnego uczestniczenia w Forum Młodych Radców Prawnych, które odbędzie się w dniach 11-13 października we Wrocławiu.

Zgłoszenia, zawierające informację o numerze wpisu, dacie wpisania na listę radców prawnych oraz rozpoczęcia wykonywania zawodu, należy przesyłać do dnia 16 września br., pocztą elektroniczną na adres jankowski@kirp.pl.

Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi do dnia 20 września br.

W razie pytań w sprawie konkursu lub Forum Młodych Radców Prawnych zapraszamy do kontaktu mailowego na adres jankowski@kirp.pl.

 

Życzymy inspiracji i czekamy na Państwa projekty.

Poprzednia wiadomość
Następna wiadomość
Content