Wiadomości

26 lipca 2019

Informacja o uprawnieniu do rozliczeń energii według niższych cen i stawek

Podajemy Państwu informacje przekazane na stronie energa.pl

Informacja o uprawnieniu do rozliczeń według niższych cen i stawek

Zgodnie z nowymi przepisami ustawy z 28 grudnia 2018 roku [1] odbiorcy końcowi energii elektrycznej, którzy są:

  • mikroprzedsiębiorcami i małymi przedsiębiorcami (w rozumieniu ustawy Prawo przedsiębiorców),

 

mogą być – w drugim półroczu 2019 roku – rozliczani według cen i stawek opłat za energię elektryczną, jakie były stosowane 30 czerwca 2018 roku. Aby skorzystać z tego uprawnienia, masz obowiązek – do 27 lipca 2019 roku – złożyć oświadczenie [2], które potwierdzi, że spełniasz wymagany status odbiorcy końcowego. Sprawdź tutaj jak wypełniać oświadczenie.

 

Pamiętaj: o dacie złożenia oświadczenia decyduje data jego wpływu do nas. Zgodnie z art. 115 Kodeksu Cywilnego za ostateczną datę wpływu do nas uznajemy 29 lipca 2019 roku.

  • pocztą na adres al. Grunwaldzka 472, 80-309 Gdańsk,
  • poprzez wiadomość e-mail na adres firma@energa.pl

 

 

[1] Ustawa o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw z dnia 28 grudnia 2018 r. (Dz. U. 2018 poz. 2538) w brzmieniu nadanym nowelizacją z dnia 13 czerwca 2019 roku, która weszła w życie 29 czerwca br.

 

[2] Wzór oświadczenia do pobrania

Poprzednia wiadomość
Następna wiadomość
Content