Wiadomości

21 lutego 2018

Informacja o możliwości i terminie składania zgłoszeń na kandydatów do funkcji pełnomocników tymczasowych – art. 138m ustawy Ordynacja Podatkowa

W związku  z faktem występowania przez organy administracji skarbowej  z powołaniem się na art. 138m §1 i 2 oraz art. 138n §2 i 3 ustawy z dnia 29.08.1997r.Ordynacja podatkowa do Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku o wyznaczanie radców prawnych jako tymczasowych pełnomocników szczególnych w postępowaniach prowadzonych przez te organy prosimy radców prawnych , którzy wyrażają chęć pełnienia powyższej funkcji o  składanie pisemnych zgłoszeń w tym zakresie do Biura Rady na adres oirp@oirp.gda.pl w terminie do 9 marca 2018roku.

Poprzednia wiadomość
Następna wiadomość
Content