Wiadomości

1 marca 2018

III Pomorski Tydzień Edukacji Prawnej w Sądzie Okręgowym w Gdańsku

 Okręgowa Izba Radców Prawnych w Gdańsku jest współorganizatorem Tygodnia, ufundowała także nagrody dla jego uczestników.
Poniżej podstawowe informacje.

Realizując działania na rzecz edukacji prawnej Sąd Okręgowy w Gdańsku, Kuratorium Oświaty w Gdańsku, Stowarzyszenie Sędziów Polskich IUSTITIA – Oddział w Gdańsku oraz pomorskie środowiska prawnicze
organizują cykl wydarzeń popularyzacyjno-edukacyjnych pod nazwą

Przedsięwzięcie jest skierowane w szczególności do młodzieży ze starszych klas szkół podstawowych (VII i VIII), klas gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych, ale z oferty PTEP korzystają także dzieci i osoby starsze.

W ramach obchodów odbędzie się szereg wydarzeń, które przybliżą ich uczestnikom podstawowe zagadnienia z dziedziny prawa oraz wymiaru sprawiedliwości. Będą to m.in.: wizyty sędziów, adwokatów, radców prawnych i prokuratorów w szkołach, wizyty sędziów
i adwokatów w domach opieki i klubach seniora, dni otwarte sądów i kancelarii, symulacje rozpraw, szkolenia dla nauczycieli, pokazy mediacji, debaty i in. W ramach III  Pomorskiego Tygodnia Edukacji Prawnej odbędzie się również finałowy – wojewódzki etap Pomorskiego Turnieju Wiedzy o Prawie (więcej informacji znajdą Państwo TUTAJ).

Celem Pomorskiego Tygodnia Edukacji Prawnej jest budowanie świadomości prawnej oraz kształtowanie pozytywnego wizerunku instytucji wymiaru sprawiedliwości jako przyjaznych obywatelowi.

U dołu strony przedstawiamy
PROGRAM III Pomorskiego Tygodnia Edukacji Prawnej w Sądzie Okręgowym w Gdańsku.

ZGŁOSZENIA SZKÓŁ

Placówki zainteresowane udziałem swoich klas w wydarzeniach III Pomorskiego Tygodnia Edukacji Prawnej w Sądzie Okręgowym w Gdańsku, na które Sąd prowadzi rekrutację (pokazy mediacji, symulacje rozpraw oraz debaty oksfordzkie), proszone są o przesyłanie zgłoszeń drogą elektroniczną do dnia 8 marca 2018 r. na adres: k.ruszkowski@gdansk.so.gov.pl

Podczas zgłaszania grup należy podać: wybrane wydarzenie, preferowany termin/godzinę (w przypadku wydarzeń powtarzających również inne terminy/godziny, które Państwu pasują), łączną liczbę osób (uczniowie + opiekunowie), orientacyjny przedział wiekowy uczniów oraz dane kontaktowe (telefon oraz adres e-mail) opiekuna grupy bądź innej osoby kontaktowej.

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc prosimy o zapisywanie uczniów według zasady „po jednej grupie z danej szkoły” na dane wydarzenie, jako grupę przyjmując maksymalnie 30 osób (uczniowie + opiekunowie).

 

 

na niektóre wydarzenia objęte programem III PTEP (spotkanie z dyrektorami, debata „Sąd i media”) Sąd nie prowadzi rekrutacji; w przypadku Dnia Otwartego z uwagi na bardzo dużą liczbę zgłoszeń rekrutacja została zamknięta.

Poprzednia wiadomość
Następna wiadomość
Content