Wiadomości

19 maja 2017

III OTWARTY LETNI TURNIEJ PRAWNIKÓW W TENISIE 2017, 10-11.06.2017 Lublin

III OTWARTY LETNI TURNIEJ

PRAWNIKÓW W TENISIE 2017

 

 

Pod patronatem Dziekana Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie oraz Dziekana Izby Adwokackiej w Lublinie, przy wsparciu finansowym Izby Adwokackiej w Lublinie oraz Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie.

 

Termin:                      10-11 czerwca 2017 roku.

Miejsce:                      Korty Klubu Sportowego Budowlani Lublin, ul. Krasińskiego 11, 20-709 Lublin.

Uczestnicy:                 adwokaci, komornicy, notariusze, prokuratorzy, radcowie prawni, sędziowie,asesorzy, referendarze, aplikanci wszystkich profesji prawniczych.

Zgłoszenia:                 do 8 czerwca 2017 r. do godziny 24:00 na adres e-mail:  turniej@sokolowski.com.pl koniecznie z podaniem:

  • imienia i nazwiska,
  • daty urodzenia,
  • wykonywanego zawodu lub rodzaju aplikacji,
  • adresu e-mail,
  • nr tel. kontaktowego,
  • osiągniętych wyników turniejowych i/lub pozycji rankingowych,
  • ewentualnie deklaracji udziału w grach deblowych.

 

Wpisowe:                               80 zł (słownie: osiemdziesiąt złotych) płatne gotówką w dniu zawodów.

W przypadku uczestnictwa zawodnika zarówno w rozgrywkach singlowych jak i deblowych obowiązuje jedno wpisowe.

Uczestnicy ubezpieczają się we własnym zakresie i na własny koszt. Każdy ponosi ryzyko związane ze swoim udziałem w zawodach, w szczególności w zakresie istnienia przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa w zawodach sportowych.

Losowanie:                             9 czerwca 2015 roku, godz. 20.00 w kawiarni „Kawa i Ława” na terenie KS Budowlani    Lublin, ul. Krasińskiego 11, 20-709 Lublin.

Liczba kortów:                      4 korty ziemne z nawierzchnią ceglastą.

Start gier:                               początek gier w sobotę 10.06.2017 r. o godz. 13.00,

początek gier w niedzielę o godz. 9.00.

Kategorie:

  • gra pojedyncza: open mężczyzn, open kobiet, mężczyźni 50+,
  • gra podwójna mężczyzn (bez podziału na kategorie),
  • gra podwójna kobiet (bez podziału na kategorie).

W zależności od liczby zgłoszeń mogą być wprowadzone dodatkowe kategorie wiekowe. Mężczyźni mogą wystąpić tylko w jednej kategorii wiekowej.

System rozgrywek:     organizator zapewnia rozegranie minimum dwóch meczów, plan meczów oraz podział na grupy lub drabinka turniejowa zostanie opublikowana na miejscu przed zawodami, może zostać także przesłana na adresy mailowe uczestników.

Osoby do kontaktu:   Marek Duszyński  tel. 508 20 40 32

Krzysztof Sokołowski  tel. 501 04 06 07

Nagrody:                    puchary, nagrody rzeczowe.

 

Celem turnieju jest popularyzacja dyscypliny oraz integracja środowiska prawniczego,
a także wyłonienie najlepszych tenisistów wśród prawników.

W trakcie zawodów przewidziany jest catering oraz w dniu 10 czerwca 2017 r. (sobota) wieczorne spotkanie integracyjne (PLAYERS PARTY).

Poprzednia wiadomość
Następna wiadomość
Content