Wiadomości

31 października 2018

III Ogólnopolskie Forum Młodych Radców Prawnych

W dniach 19-21 października 2018r. w siedzibie Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu odbyło się III Ogólnopolskie Forum Młodych Radców Prawnych wzięli udział przedstawiciele wszystkich 19 Okręgowych Izb Radców Prawnych.  Naszą izbę reprezentowali r. pr. Barbara Sikorska oraz r. pr. Krzysztof Jóźwiak – laureat organizowanego przez Krajową Izbę Radców Prawnych konkursu na projekt wspierający rozwój zawodowy radców prawnych.

 

Forum otworzyli Dziekan Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu, radca prawny Zbigniew Tur oraz Przewodniczący Komisji Wspierania Rozwoju Zawodowego – Dziekan Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie, radca prawny Włodzimierz Chróścik. Następnie głos zabrał radca prawny Maciej Bobrowicz, Prezes Krajowej Rady Radców Prawnych, podkreślając zadowolenie na temat tego, że Forum po raz kolejny stanie się platformą wymiany poglądów, gdzie młodzi radcy mają możliwość przedstawienia problemów, z którymi spotykają się, na co dzień w swojej pracy zawodowej, ich przedyskutowania oraz wypracowania wspólnych i skutecznych rozwiązań.

Pierwszego dnia oprócz formalnego powitania uczestników odbyła się prezentacja poznańskiej Izby. Podczas prowadzonych w drugim dniu Forum warsztatów młodzi prawnicy podzieleni zostali na 4 grupy tematyczne, które zostały określone na podstawie zgłoszonych prac konkursowych, a mianowicie:

– doskonalenie zawodowe/szkolenia merytoryczne

– umiejętności miękkie „Soft Skills”

– rozwój społeczności i szerzenie integracji wśród Młodych Radców

– Legal Tech

Natomiast piąta grupa złożona z przedstawicieli poszczególnych Izb aktywnie działający w ramach struktur swoich OIRP oraz reprezentantów, którzy uczestniczyli w poprzednich edycjach, pracowała nad podsumowanie działań poprzednich Forów i ich realizacji oraz nad rozwiązaniami i planami Forum na przyszłość.

Celem warsztatów było wypracowanie własnych i indywidualnych inicjatyw, na podstawie, których możliwe będzie usprawnienia pracy i rozwoju Radców Prawnych, w szczególności tych stawiających pierwsze kroki w zawodzie.

Poruszane tematy były elementem zaciętych dyskusji i „burzy mózgów”. Efekty pracy poszczególnych grup zostały przedstawione Prezesowi Krajowej Rady Radców Prawnych. Przedstawione pomysły i rozwiązania w tym m.in powołania stałego ciała doradczego w postaci przedstawicieli Młodych Radców zostaną przedstawione ponadto Komisji Wspierania Rozwoju Zawodowego w najbliższym czasie. Ukaże się ono również na stronie naszej Izby.

 

Poprzednia wiadomość
Następna wiadomość
Content