Wiadomości

23 kwietnia 2019

II Kongres Prawników Polskich – zaproszenie

Koleżanki i koledzy
Serdecznie zapraszamy was na II Kongres Prawników Polskich, który odbędzie się 1 czerwca w Poznaniu. To już drugie, najważniejsze dla polskich prawników, spotkanie. Pierwszy Kongres odniósł ogromny sukces. Kontynuujemy tę inicjatywę. Tym razem proponujemy niezwykle potrzebne debaty, których istotą będzie obrona niezawisłości sędziowskiej, propozycje i projekty zmian usprawniających działanie wymiaru sprawiedliwości oraz walka z mową nienawiści.
Nasze spotkanie będzie także doskonalą okazją do podsumowania dorobku Społecznej Komisji Kodyfikacyjnej – ciała, które powołaliśmy na I Kongresie. Wspólnie z koleżankami i kolegami adwokatami i sędziami pokażemy, że polscy prawnicy zawsze stoją po stronie obywateli i praworządności. Pokażemy nie tylko jedność środowisk, ale nade wszystko nasz intelektualny potencjał. Potencjał, który wykorzystamy z pożytkiem dla dobra Polski.
Serdecznie zapraszamy na Kongres. Rejestracji można dokonać poprzez stronę www.kongresprawnikow.info. Liczba miejsc jest ograniczona, a decyduje kolejność zgłoszeń.
Maciej Bobrowicz
Prezes Krajowej Rady Radców Prawnych
II Kongres Prawników ma odbyć się w Poznaniu – organizowany jest wspólnie przez Krajową Radę Radców Prawnych, Naczelną Radę Adwokacką. i Stowarzyszenie Sędziów Polskich Iustitia,
Data: 1 czerwca 2019r.
Miejsce: Międzynarodowe Targi Poznańskie w Poznaniu

Program Kongresu

9.00 – 10.00

Rejestracja

10.00

Rozpoczęcie Kongresu Prawników Polskich

10.00 – 11.15

Wystąpienia gości

11.15 – 11.30

Sprawozdanie przewodniczącego Społecznej Komisji Kodyfikacyjnej, prof. Wojciecha Popiołka

11.30 – 12.45

Panel nr 1:

Sądy i prokuratura w demokracji konstytucyjnej

– sto lat politycznego nadzoru nad sądami i walki o niezależne sądy – bilans zysków i strat z perspektywy obywatela i sędziego.
– postępowania dyscyplinarne – stan obecny i przyszłość. Jak usuwać złych sędziów, a chronić sędziów odważnych?
– jakie sądy i prokuratura są nam potrzebne? – głos obywatelski.
– niezależne sądy i prokuratura – tarcza dla obywateli i realna kontrola nad politykami. Jak zorganizować wymiar sprawiedliwości XXI wieku – odseparowany od polityków, otwarty dla społeczeństwa.
– niezawisłość nie jest raz na zawsze, trzeba o nią dbać – wyzwanie dla polityków i społeczeństwa.

12.45 – 14.00

Panel nr 2:

W obronie obywatela – część 1.
Prawo do sądu oraz niezależność prawników

– czy projekt MS zmian w kpc ogranicza prawo do sądu
– dlaczego prawo zatrzymanego do obrońcy musi być obligatoryjne
– jak mediacja w postępowaniach cywilnych może usprawnić postępowania sądowe
– zmiany w sądownictwie administracyjnym – rewolucja czy ewolucja ?
– czy tajemnica zawodowa adwokatów i radców prawnych oraz ich niezależność są ,,przywilejem korporacyjnym” czy gwarancją prawa do sądu

14.00 – 15.00

Przerwa lunchowa

15.00 – 16:15

Panel nr 3:

W obronie obywatela – część 2.
Przeciwdziałanie mowie nienawiści

– mowa nienawiści jako zjawisko socjologiczne – przyczyny i skutki społeczne.
– hejt ,fake newsy – jak im przeciwdziała społeczność międzynarodowa.
– dlaczego ściganie przestępstw mowy nienawiści jest takie trudne – okiem pełnomocnika.
– mowa nienawiści – „dlaczego prawo nas nie chroni”?
– propozycje zmian w Kodeksie karnym dotyczące mowy nienawiści.

16.15

Wystąpienia końcowe. Podjęcie uchwały II Kongresu Prawników Polskich

16.30

Zakończenie II Kongresu Prawników Polskich

Galeria

Poprzednia wiadomość
Następna wiadomość
Content