Wiadomości

17 grudnia 2019

I Kongres Edukacji Prawnej – relacja

I Kongres Edukacji Prawnej współorganizowany przez Okręgową Izbę Radców Prawnych, Fundację Teneo, ELSA odbył się w dniu 11.grudnia 2019 r. Wydarzenie, jak wskazywali uczestnicy, wypełniający salę niemal po brzegi, okazało się bardzo potrzebnym, rzeczowym spotkaniem osób zaangażowanych z różnych stron w edukację prawną. Jako radcowie prawni dumni jesteśmy z podejmowanych działań na rzecz edukacji prawnej społeczeństwa, a także z tego, że inicjujemy dyskusję co do tego, jak ta edukacja powinna wyglądać. Na kongresie mówili o tym wiceprezes KRRP Zbigniew Tur, r. pr. Danuta Wawrowska, r. pr. Anna Kluczek-Kollar, r. pr. Szymon Dejk. Podziękowania dla wszystkich osób zaangażowanych w organizację Kongresu, w szczególności dla przewodniczącego komisji ds. edukacji prawnej naszej Izby r.pr. Jakuba Puszkarskiego.

Wśród zaproszonych gości byli m.in.: dr hab. Adam Bodnar – Rzecznik Praw Obywatelskich, dr Magdalena Adamowicz – Poseł do Parlamentu Europejskiego, Jacek Karnowski – Prezydent Miasta Sopotu, Katarzyna Hall – Minister Edukacji Narodowej w latach 2007-2011, Dorota Zabłudowska – Członkini Zarządu Głównego Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitia.

 

Partnerem wydarzenia byli m.in.: Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitia, Pomorska Izba Adwokacka w Gdańsku, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku, Vicarius e-Kancelaria, Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku, Kancelaria ITMT LAW oraz Miasto Gdańsk.

 

Patronat nad Kongresem objął: Mieczysław Struk – Marszałek Województwa Pomorskiego, dr hab. Jerzy Gwizdała – Rektor Uniwersytet Gdański, dr hab. Wojciech Zalewski, profesor nadzwyczajny – Dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, r. pr. Maciej Bobrowicz – Prezes Krajowej Izby Radców Prawnych, adw. Jacek Trela – Prezes Naczelnej Rady Adwokackiej oraz Rafał Fronczek – Prezes Krajowej Rady Komorniczej.

I panel – „Edukacja Prawna – szanse i wyzwania” z udziałem:
dr hab. Adama Bodnara – Rzecznika Praw Obywatelskich,
Katarzyny Hall – Prezeski Stowarzyszenia Dobra Edukacja,
SSR Doroty Zabłudowskiej – Członkini Zarządu Głównego Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitia,
r. pr. Danuty Wawrowskiej – Członkini Komisji Praw Człowieka Krajowej Izby Radców Prawnych,
adw. Marcina Derlacza – Przewodniczącego Komisji ds. Edukacji Prawnej Naczelnej Rady Adwokackiej.

II panel Kongresu pt. „Edukacja prawna w szkole”, w której możemy wysłuchać następujących referatów:

„Edukacja prawna – współpraca instytucjonalna z wymiarem sprawiedliwości” – SSR Karolina Kondracka, Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku,

„Metodyka prowadzenia akcji edukacyjnych” – adw. dr Łukasz Kodłubański, Okręgowa Rada Adwokacka w Gdańsku,

„Nowe metody nauczania w zakresie edukacji prawnej” – dr Olga Śniadach, Wydział Prawa i Administracji UG,

„Edukacja prawna w szkole jako odpowiedź na wyzwania cywilizacyjne” – Dariusz Zelewski, Szkoła Podstawowa nr 1 w Kartuzach.

Panel prowadzi i dyskusję moderuje r. pr. Anna Kluczek-Kollar z Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku.

 

Kongres zakończył panel III pt. „Edukacja prawna – dobre praktyki” z referatami:

„Akcje edukacyjne z perspektywy Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitia” – SSR Jolanty Jeżewskiej z Sądu Rejonowego w Gdyni,

„Rola edukacji prawnej w budowaniu społeczeństwa inkluzywnego i otwartego” – Zofii Lisieckiej z Gdańskiej Fundacja Inkluzja,

„Niebieski Parasol Radcy Prawnego – edukacja według samorządu radcowskiego” – r. pr. Szymona Dejka z Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku i Fundacji Teneo,

„Adwokat przydaje się w życiu – program edukacyjny adwokatury” – adw. Małgorzaty Głódkowskiej z Pomorskiej Izby Adwokackiej w Gdańsku,

„Interaktywne narzędzia docierania z edukacją prawną do młodzieży” – Zofii Branickiej z Fundacji Court Watch Polska.

Prowadzącą panel była adw. dr Dominika Wetoszka z Pomorskiej Izby Adwokackiej w Gdańsku.

Poprzednia wiadomość
Następna wiadomość
Content