Wiadomości

10 grudnia 2015

Europejski Dzień Prawnika – Wolność i wartość słowa

Tegoroczny temat Europejskiego Dnia Prawnika to WOLNOŚĆ SŁOWA. Oprócz debaty organizowanej w Warszawie przez Krajową Radę Radców Prawnych i Naczelną Radę Adwokacką oraz ogólnopolskiego projektu edukacyjnego, samorząd radcowski przygotował artystyczny projekt multimedialny – projekcję na pomniku generała de Gaulle’a w Warszawie.

Poetyckie przesłanie tego wydarzenia koncentruje się na WARTOŚCI SŁOWA .

Lokalny, polski, kontekst Dnia Prawnika Europejskiego podkreśla zarówno posłużenie się słowami niezrównanego obserwatora współczesności, dramaturga, poety i prozaika Tadeusza Różewicza, jak i sam pomysł pomnikowej projekcji zainspirowany twórczością Krzysztofa Wodiczki, który ożywiając pomniki zabierał głos w sprawach o szczególnym społecznym znaczeniu.

Tegoroczny Dzień Prawnika Europejskiego przygotowywany jest w atmosferze wzburzenia bestialskim zamachem w Paryżu, niezgody na przemoc i zło, ale także potrzebą okazania solidarności z tymi, którzy w okrutnym akcie terroryzmu stracili życie lub bliskich. Wybór pomnika Charlesa de Gaulle’a nie był zatem przypadkowy.

Formuła wydarzenia odnosi się zarówno do podstawowych, gwarantowanych konstytucyjnie praw obywatela równości wobec prawa, jak i szczególnej roli Radców prawnych, jako gwarantów faktycznego realizowania tych praw w imieniu klientów zgodnie z etycznymi zasadami własnej profesji.

Zgodnie z wytycznymi Rady Adwokatur i Stowarzyszeń Prawniczych Europy (CCBE) wyjście w przestrzeń publiczną to także sprawdzian na ile środowisko Radców prawnych potrafi wyartykułować swoje przekonania i zająć stanowisko wobec palących i trudnych wyzwań współczesnego społeczeństwa: „The background material will also examine lawyers’ own freedom of speech, for instance in speaking about cases in which they are involved, or in being involved generally in civil society”.

„Projekt pomnikowy” (rozwijany także w Internecie) pokazuje, że radcy są środowiskiem wrażliwym i gotowym podjąć trudny temat, widzącym swoją społeczną rolę w nagłaśnianiu i rozwiązywaniu problemów będącym skutkiem nierealizowania podstawowych konstytucyjnych wolności jednostki – równego dostępu do prawa i równości wobec niego.

Zapraszamy!

Krajowa Rada Radców Prawnych

https://youtu.be/nCj3g0UDJA8

https://youtu.be/rGAdscC4tOg

Galeria

Poprzednia wiadomość
Następna wiadomość
Content