Wiadomości

17 listopada 2015

Europejski Dzień Prawnika (10.12.2015) – zaproszenie

Europejski Dzień Prawnika

1o grudnia 2015 r. będziemy po raz kolejny świętowali Europejski Dzień Prawnika. Tego samego dnia odbędzie się Światowy Dzień Praw Człowieka, a zbieżność dat nie jest przypadkowa.

Tego dnia pamiętamy o wspólnych wartościach prawników w Europie, podkreślamy rolę, jaką pełnią w społeczeństwach obywatelskich, orędując na rzecz rządów prawa, a także podkreślamy realizację wspólnych wartości w obszarze wymiaru sprawiedliwości.

Temat tegorocznego Dnia Prawnika to „Wolność słowa”.

Obchody na szczeblu lokalnym. Wolność słowa w mediach społecznościowych – akcja skierowana do szkół

W ubiegłym roku CCBE zaproponowała wspólne obchody, zarówno na szczeblu centralnym, krajowym, jak i lokalnym. Podobnie jak w roku ubiegłym, pragniemy przeprowadzić akcję informującą o zawodzie radcy prawnego i jego udziale w wymiarze sprawiedliwości wśród trójmiejskich szkół podstawowych (klasy 4-6), gimnazjum oraz szkół średnich.

Zapraszamy Koleżanki i Kolegów do udziału w akcji, i przeprowadzeniu w szkołach krótkich prezentacji dotyczących naszego zawodu oraz problemu wolności słowa w mediach społecznościowych.

Koordynatorem akcji jest kol. Piotr Sarzyński e-mail: kancelaria@sarzynski@gd.pl

W załączeniu szersze informacje o idei akcji oraz materiały dotyczące tematyki tegorocznego dnia prawnika w języku angielskim. Materiały dotyczące wystąpień w języku polskim będą dostępne także u koordynatora.

 

Europejski Dzień Prawnika ustanowiła Rada Adwokatur i Stowarzyszeń Prawniczych Europy (CCBE) w celu promowanie idei państwa prawa i podstawowych wartości wymiaru sprawiedliwości, a także aby propagować zawód prawnika jako obrońcy praw człowieka, wspierającego budowę społeczeństwa obywatelskiego. Europejski Dzień Prawnika organizowany jest we wszystkich krajach członkowskich CCBE.

 

Tegorocznym tematem Europejskiego Dnia Prawnika jest wolność słowa. CCBE zwraca uwagę, że konieczność poszanowania tego prawa stała się szczególnie istotna w kontekście przeprowadzonych na początku tego roku zamachów na satyryczne czasopismo Charlie Hebdo w Paryżu, w którym zginęli niewinni ludzie. Wydarzenia te zmusiły do zastanowienia się nad tym, gdzie leży granica pomiędzy prawem do wyrażania swoich myśli oraz prawem do poszanowania cudzych poglądów i wyznania.

 

Obchody Europejskiego Dnia Prawnika organizowane są przez członkowskie samorządy prawnicze CCBE. Polskie obchody zorganizowane zostaną wspólnie przez Krajową Radę Radców Prawnych oraz Naczelną Radę Adwokacką. Na szczeblu centralnym w Warszawie odbędzie się debata dotycząca wolności słowa, na którą zaproszono wielu znamienitych prawników oraz dziennikarzy. Uczestnicy debaty zastanowią się między innymi nad tym, czy gwarancje wolności wypowiedzi w Polsce są wystarczające i jednakowe dla wszystkich obywateli, a także gdzie leży granica pomiędzy wolnością wypowiedzi a ochroną innych dóbr prawnie chronionych. Na szczeblu okręgowych izb radców prawnych i okręgowych rad adwokackich przeprowadzony zostanie jednodniowy projekt edukacyjny. Radcowie prawni i adwokaci spotkają się w tym dniu z młodzieżą ze szkół ponadgimnazjalnych na terenie całej Polski i poprowadzą lekcje o roli prawników w ochronie praw podstawowych każdego obywatela, w tym prawa do wolności słowa, ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki przestrzegania tego prawa w Internecie.

 

Więcej informacji dotyczących Europejskiego Dnia Prawnika 2015 oraz jego poprzedniej edycji znajduje się na poniższej stronie internetowej CCBE (w języku angielskim): link.

http://www.ccbe.eu/index.php?id=lawyersday&L=0

Poprzednia wiadomość
Następna wiadomość
Content