Wiadomości

18 lutego 2019

Doskonalenie umiejętności negocjacyjnych prawnika i mediatora

Doskonalenie umiejętności negocjacyjnych prawnika i mediatora

Cel szkolenia:
udoskonalenie umiejętności negocjacyjnych, mediacyjnych i komunikacyjnych prawników i mediatorów,
poznanie psychologicznych mechanizmów wpływających na efektywność i skuteczność komunikacji
rozwinięcie umiejętności wykorzystywania w praktyce praw perswazji oraz zarządzania emocjami, rozpoznawania osobowości, stosowanie skutecznych technik negocjacyjnych

Odbiorcy szkolenia – zapraszamy: radców prawnych, aplikantów radcowskich, adwokatów, aplikantów adwokackich, mgr prawa, mediatorów

Termin szkolenia: 29,30 marzec 2019 piątek od godź. 13.00- 19.00, sobota, od 9.00-16.00

Czas trwania: 14 godzin zegarowych, grupy 12 osobowe

Miejsce szkolenia: siedziba Okręgowej Izby Radców Prawnych w Bydgoszczy, Gdańska 68/7, 85-021 Bydgoszcz, II p.

Koszt: 500 zł. brutto, zgłoszenia należy składać do dnia 25.03.2019r.,

Szczegóły na  https://om.oirp.bydgoszcz.pl/szkolenie/doskonalenie-umiejetnosci-negocjacyjnych-prawnika-i-mediatora/

Szkolenie punktowane.

Zgłoszenie na szkolenie odbywa się poprzez przesłanie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej organizatora na adres bpodraska@op.pl wraz z opłatą za szkolenie.

 

Serdecznie zapraszam

 

Kierownik Ośrodka Mediacji przy OIRP w Bydgoszczy

Bernadeta Podraska

Ul.Gdańska 68/6

85-021 Bydgoszcz

www.om.oirp.bydgoszcz.pl

bpodraska@op.pl

Poprzednia wiadomość
Następna wiadomość
Content