Wiadomości

13 maja 2019

Biznes wybiera mediacje – konferencja pt. Tajemnica przedsiębiorstwa i compliance. Mediacje w prawie pracy i biznesie – 23.05.2019

Biznes wybiera mediacje – konferencja pt. Tajemnica przedsiębiorstwa i compliance. Mediacje w prawie pracy i biznesie – 23.05.2019

 

Z A P R O S Z E N I E

Pomorskie Centrum Arbitrażu i Mediacji

wraz z Partnerami Merytorycznymi: Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego oraz Sądem Okręgowym w Gdańsku

mają zaszczyt zaprosić na Debatę pt.:


„TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA I COMPLIANCE. MEDIACJE W PRAWIE PRACY I BIZNESIE


Poruszana tematyka:

 • mediacje wewnątrz przedsiębiorstwa,
 • mediacje pomiędzy pracodawcą a pracownikiem,
 • poufność mediacji,
 • zobowiązania stron dialogu czy mediacji do ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa vs. prawo do informacji,
 • negocjacje i mediacje – granice poufności,
 • wyzwania nowych technologii i ochrony danych,
 • społeczna odpowiedzialność biznesu, compliance.

Wydarzenie składać się będzie z dwóch głównych części:

Część I Panelu- „DIALOG SPOŁECZNY: TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA W MEDIACJACH” 

Część II Panelu-„SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU – COMPLIANCE A PERSPEKTYWA DLA MEDIACJI”

Termin i miejsce

Panel odbędzie się dnia 23 maja 2019 r. w Hotelu Scandic Gdańsk, ul. Podwale Grodzkie 9, w godz. 09:00-16:00.

Program Panelu Dyskusyjnego.

 

8:30-9:00 Rejestracja uczestników i wymiana doświadczeń przy kawie.
9:00-9:10 Otwarcie i powitanie uczestników.
dr hab. Anna Machnikowska Prof UG -Prorektor Uniwersytetu Gdańskiego, Kierownik Katedry Postępowania Cywilnego Wydział Prawa i Administracji UG
mec. Ireneusz Pawłowski, Prezes Pomorskiego Centrum Arbitrażu i Mediacji
9:10-9:40 Wystąpienia zaproszonych gości oraz informacja o dotychczasowych działaniach dotyczących promowania mediacji.
m.in.

 • dr hab. Marcin Zieleniecki, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (*tbc)
 • Sędzia Rafał Terlecki, Prezes Sądu Okręgowego w Gdańsk
 • Sędzia Katarzyna Kazaniecka-Kapała, Koordynator ds Mediacji w Sądzie Okręgowym w Gdańsku,
 • dr Zbigniew Canowiecki, Prezydent Pracodawców Pomorza, Przewodniczący Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Gdańsku (*tbc),
 • Sławomir Halbryt, Prezes Regionalnej Izby Gospodarczej Pomorza,

Moderacja paneli: dr Dorota Majewicz, mediator, Koordynator ds. współpracy z sądami i in. podmiotami przy Sądzie Okręgowym w Gdańsku, Uniwersytet Gdański

Wystąpienia wstępne:
9:40-10:00 „Funkcje i zadania mediacji w prawie pracy.”
prof. dr hab. Jakub Stelina, Kierownik Katedry Prawa Pracy, Wydział Prawa i Administracji UG
10:00-10:20 „Charakterystyka stron dialogu społecznego.”
dr Ewa Podgórska-Rakiel, ekspert prawa pracy.
Część I –  „DIALOG SPOŁECZNY: TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA W MEDIACJACH”wystąpienia ekspertów i dyskusja.
10:20-10:35 „Doświadczenia mediacji pracowniczej z perspektywy sądu.”
Sędzia Rejonowy, Wydział Pracy  (*tbc)
10:35-10:50 „Oczekiwania związków zawodowych wobec mediacji.”
Katarzyna Zimmer-Drabczyk, Kierownik Biura Eksperckiego, Dialogu i Polityki Społecznej  NSZZ Solidarność.
10:50-11:05 „Oczekiwania pracodawców wobec mediacji.”
Przedstawiciel Pracodawców Pomorza
11:05-11:20 „Ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa w dialogu społecznym.”
Paulina Grotkowska, adwokat; Karolina Stawicka, adwokat
11:20-11:35 „Poufność mediacji zagwarantowana w kodeksie postępowania cywilnego.”
Magdalena Dittmer, mediator
11:35-12:40 Dyskusja ekspertów i uczestników panelu.
12:40-13:20 Przerwa obiadowa
Wystąpienie wstępne:
13:20-13:50 „Obowiązek zachowania tajemnicy przedsiębiorstwa przez przedstawicieli pracowników i ich ekspertów – problem społeczny i prawny.”
dr hab. Monika Gładoch Prof. UKSW, Kierownik Katedry Prawa Pracy, Wydział Prawa i Administracji UKSW
Część II –  „SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU – COMPLIANCE A PERSPEKTYWA DLA MEDIACJI” – wystąpienia ekspertów i dyskusja.
13:50-14:05 „Compliance – kilka uwag praktycznych.”
Marek Korcz, radca prawny
14:05-14:20 „Whistleblowing, konflikt interesów i społeczna odpowiedzialność biznesu jako elementy systemu compliance.”
Agnieszka Zalewska, radca prawny
14:20-14:35 „Mediacja jako narzędzie społecznej odpowiedzialności biznesu: relacje z kontrahentami i kształtowanie wizerunku firmy na rynku.
Sławomira Pastuszak – Nicewicz, radca prawny, mediator
14:35-14:50 „Mediacja z punktu widzenia związku zawodowego w ramach społecznej odpowiedzialności biznesu.”
Przedstawiciel Rady OPZZ Województwa Pomorskiego
14:50-16:00 Dyskusja ekspertów i uczestników panelu.
16:00-16:30 Zakończenie panelu dyskusyjnego.

Zgłoszenia:

Panel dyskusyjny jest bezpłatny. Liczba miejsc ograniczona.

Uczestnicy panelu otrzymają zaświadczenie uczestnictwa.

Udział w panelu tylko dla osób zgłoszonych w formie elektronicznej.

Rejestracja uczestnictwa w debacie jest możliwa pod adresem: https://panel-23maja2019.evenea.pl/

Poprzednia wiadomość
Następna wiadomość
Content