Wiadomości

20 kwietnia 2017

Apel o o wspieranie Fundacji Radców Prawnych Subsidio Venire

Szanowni Państwo,
Drodzy Koleżanki i Koledzy,
Uprzejmie prosimy Was o wspieranie Fundacji Radców Prawnych Subsidio Venire. Nasza wspólna Fundacja, zgodnie ze swoją nazwą, przychodzi z pomocą radcom prawnym i członkom ich rodzin, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji materialnej. Wypadek lub niespodziewana choroba powodują niekiedy potrzebę nagłego pokrycia wysokich kosztów leczenia lub rehabilitacji. Wtedy nasza Fundacja pomaga szybko znaleźć potrzebne środki.
W ubiegłych latach udało nam się między innymi wspomóc naszą koleżankę dotkniętą chorobą nowotworową oraz kolegę, którego kilkuletnia córka zmagała się z ciężką przewlekłą chorobą. Cieszymy się, że mogliśmy przyjść z pomocą na czas wtedy, kiedy ta pomoc okazała się konieczna. W minionym roku przekazaliśmy wsparcie na rzecz czterech osób na łączną kwotę 19.500 zł.
Głównym źródłem przychodów Fundacji są środki z tytułu 1% podatku. W ubiegłym roku Fundacja otrzymała z tego tytułu 13.477 zł. Zachęcamy jednak do dokonywania darowizn w ciągu całego roku. Środki Fundacji służą naszemu środowisku i nawet jeśli darczyńca nie skorzysta z nich osobiście, może być pewny, że zostaną one należycie wykorzystane. Nasza Fundacja nie generuje kosztów administracyjnych. Cała praca Zarządu wykonywana jest społecznie.
Dziękujemy wszystkim, którzy już zdołali nas wesprzeć. Liczymy, że grono naszych darczyńców znacznie się poszerzy. Jesteśmy bardzo licznym i silnym samorządem, razem możemy pomagać naszym koleżankom i kolegom oraz ich bliskim w godzinach próby.
Fundacja Radców Prawnych Subsidio Venire to Wasza fundacja. Została powołana z myślą o radcach prawnych i ich rodzinach. Traktujcie ją jako nasze wspólne dobro i czujcie się też za nią odpowiedzialni.
Prosimy zatem o przekazywanie 1% podatku na rzecz Fundacji Radców Prawnych Subsidio Venire KRS 0000326684 oraz o stałe systematyczne wspieranie naszej wspólnej Fundacji.
W imieniu Fundacji
Bartłomiej Tkacz
Grażyna Grzmil
Przemysław Kozdój

Poprzednia wiadomość
Następna wiadomość
Content