Wiadomości

5 listopada 2019

Apel do radców prowadzących postępowania z nieletnimi i małoletnimi

Apel do radców prowadzących postępowania z nieletnimi i małoletnimi.

Chcielibyśmy poinformować, iż z dniem 1 października 2019 roku Centrum Pomocy Dzieciom, prowadzone przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę w Gdańsku, rozpoczęło swoją działalność. Nasza nowa placówka oferuje kompleksową pomoc: psychologiczną, prawną oraz medyczną dzieciom – ofiarom przemocy lub wykorzystywania seksualnego i ich rodzinom.

Doświadczenia krajów z Europy Zachodniej i Stanów Zjednoczonych pokazują, że najlepszym modelem pomocy dzieciom-ofiarom przestępstw jest zapewnienie kompleksowego wsparcia w specjalistycznej placówce, gdzie pod jednym dachem dziecko i jego bliscy mogą liczyć na kompleksową pomoc. Doświadczenie przemocy, czy wykorzystywania seksualnego, rujnuje dzieciństwo. Skrzywdzone dziecko, które nie dostanie wsparcia, nie odzyska poczucia własnej wartości i zaufania do ludzi. Specjalistyczna pomoc takim dzieciom jest trudnym i długotrwałym procesem. Nowoczesna placówka, która powstała w Gdańsku, należy do sieci Centrów Pomocy Dzieciom i funkcjonuje w oparciu o najlepsze praktyki wypracowane na świecie, zaimplementowane w Polsce przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę.

W Centrum Pomocy Dzieciom w Gdańsku dzieci i ich opiekunowie otrzymują szeroki zakres pomocy. Pod jednym dachem swoje siły łączy wielu wykwalifikowanych specjalistów: psychiatrów dziecięcych, psychologów i pedagogów doświadczonych w pracy z dziecięcą traumą, prawników towarzyszących dzieciom i ich rodzicom w procedurach prawnych i sądowych, pracownik socjalny, a także lekarz pediatra.

W Centrum znajduje się również pokój, w którym dzieci w bezpieczny i przyjazny dla nich sposób będą mogły zostać przesłuchane.

Nasz pokój przesłuchań (pokój sędziowski) jest zaprojektowany specjalnie do tego celu. Jest wyposażony w dogodne dla dzieci lub młodzieży meble, cechuje się stonowaną, neutralną w odbiorze kolorystyką, a przede wszystkim wyposażony jest w urządzenia rejestrujące dźwięk (audio) oraz obraz (video) z dwóch kamer (jedna sterowana z pokoju technicznego oraz pozwalająca na realizację zbliżeń – zoom, druga dająca ogólny widok pokoju). Nagrania cechuje wysoka jakość dźwięku i rozdzielczość obrazu.

Co istotne, przesłuchanie może być poprzedzone przeprowadzonym przez naszego psychologa wstępnym przygotowaniem dziecka do udziału w przesłuchaniu. Przygotowując dziecko do składania zeznań, psycholog CPD nie porusza treści związanych z prowadzonym postępowaniem. Bazując na rozwojowych i indywidualnych możliwościach dziecka, przygotowuje je do optymalnego poradzenia sobie z trudną sytuacją przesłuchania. Dodatkowo psycholog zapoznaje dziecko z pokojem przesłuchań, co ma na celu poprawę samopoczucia dziecka podczas przesłuchania.

Kompleksową opiekę oferujemy również rodzicowi (opiekunowi) towarzyszącemu dziecku. W sytuacji, gdyby okazało się to konieczne, po zakończeniu przesłuchania, na miejscu w Centrum dziecko może zostać objęte profesjonalną pomocą psychologiczną, a nawet psychoterapeutyczną. Z przyjemnością będziemy także wspierać i dzielić się naszymi psychologicznymi kompetencjami z zainteresowanymi tym sędziami, biegłymi psychologami i innymi specjalistami uczestniczącymi w przesłuchaniu małoletniego. W Centrum dziecko i jego rodzic mogą skorzystać także z opieki lekarza psychiatry.

 

Skuteczna pomoc dzieciom wymaga także współpracy z lokalnymi instytucjami, w tym również z samorządami radców prawnych oraz adwokatów. To bowiem Państwo niejednokrotnie uczestniczą czynnie w roli pełnomocnika czy też kuratora procesowego w postępowaniach, w których pokrzywdzonym bądź świadkiem jest dziecko.

 

Dlatego też w tym miejscu zwracamy się do Państwa z prośbą o pozostawienie w pamięci faktu, iż w Gdańsku znajduje się miejsce, w którym dzieci, które doświadczyły przemocy, wykorzystania seksualnego lub były świadkami przestępstw, otrzymają kompleksową opiekę i wsparcie.

 

Przede wszystkim chcielibyśmy zachęcić Państwa do rozpowszechniania informacji o naszej ofercie wśród Państwa klientów, których dzieci są ofiarami/świadkami przemocy lub wykorzystywania seksualnego, jak również wśród osób, które mogą mieć styczność ze wskazanymi osobami.

 

Ponadto, byłoby nam niezmiernie miło, gdyby zechcieli Państwo inicjować przeprowadzanie przesłuchań dzieci, które są ofiarami/świadkami przemocy lub wykorzystania seksualnego, w naszym ośrodku. Wierzymy, że wspólnie przyczynimy się do realizacji priorytetowej zasady: aby każde dziecko uczestniczące w postępowaniu przed sądem było przez dorosłych traktowane: godnie, z szacunkiem i z uwzględnieniem wszelkich okoliczności związanych z normami rozwojowymi.

Więcej informacji o Centrum Pomocy Dzieciom na stronie: adres www.fdds.pl lub u kol. Marty Flis Świeczkowskiej i Tomasza Wolnego – Dunsta.

Poprzednia wiadomość
Następna wiadomość
Content