Wiadomości

8 lutego 2017

Apel 18 organizacji prawniczych do Prezydenta RP

18 organizacji prawniczych, w tym samorząd radców prawnych i
adwokatów, apeluje do Prezydenta RP o zaangażowanie w zażegnanie
kryzysu wymiaru sprawiedliwości w Polsce

Osiemnaście organizacji prawniczych i organizacji pozarządowych
zwróciło się do Andrzeja Dudy, Prezydenta RP o zaangażowanie w zażegnanie kryzysu związanego z wymiarem sprawiedliwości w Polsce.Zwróciliśmy się do Prezydenta RP aby włączył się w rozwiązanie kryzysu
systemu sprawiedliwości – powiedział r.pr. Maciej Bobrowicz,
Przewodniczący Porozumienia – Wierzymy, że podejmie rozmowy z
organizacjami prawniczymi reprezentującymi ponad sto tysięcy
profesjonalnych prawników. Wierzymy, że jako prawnik rozumie, jak
ważny jest skuteczny i działający sąd, prokurator, radca prawny i
adwokat.
W naszej ocenie zagrożona jest przyszłość państwa prawa w Polsce i
działania Prezydenta mogą ten niebezpieczny proces powstrzymać.
Dlatego opowiadamy się za przywróceniem dialogu oraz debaty jako
uznanych w cywilizowanych demokracjach form debaty o przyszłości
sądownictwa oraz zawodów prawniczych.


Wyrażamy ufność, że Prezydent RP, będąc najwyższym strażnikiem
Konstytucji Rzeczypospolitej, podejmie rozmowy z organizacjami
prawniczymi reprezentującymi ponad sto tysięcy profesjonalnych
prawników.


W ocenie sygnatariuszy Porozumienia, zagrożona jest przyszłość państwa
prawa w Polsce. Arbitralne decyzje oraz wypowiedzi polityków wskazują,
że – z takim trudem odbudowane po 1989 roku – fundamenty
demokratycznego, niezależnego oraz niezawisłego wymiaru
sprawiedliwości są zagrożone.

—-

Porozumienie samorządów zawodowych i stowarzyszeń prawniczych


Powstało 24 września 2015 roku. Zrzesza przedstawicieli samorządów
radców prawnych i adwokatów, stowarzyszeń prawniczych i innych
organizacji zrzeszających asystentów sędziów, doradców podatkowych,
komorników sądowych, kuratorów sądowych, notariuszy, prokuratorów,
radców prawnych, referendarzy sądowych, sędziów, urzędników i
pracowników administracji sądowej oraz innych zawodów i środowisk
prawniczych dokonali uroczystego podpisania deklaracji oraz regulaminu
„Porozumienia samorządów zawodowych i stowarzyszeń prawniczych”.


Podpisanie porozumienia jest realizacją wizji instytucjonalizacji
dialogu społecznego w sądownictwie i zawodach prawniczych.
Dotychczasowa debata dotycząca reform sądownictwa i zawodów
prawniczych często oceniana była jako nieuporządkowana. Z reguły nie
prowadziła ona również do wniosków, które mogłyby być przedmiotem
środowiskowego konsensu. Poprawie sytuacji ma służyć
instytucjonalizacja dialogu społecznego w tym zakresie.

Formą realizacji takiego mechanizmu jest zaproponowana przez
sygnatariuszy Porozumienia, idea stałej współpracy samorządów i
stowarzyszeń prawniczych na zasadzie całkowitego poszanowania
autonomii oraz równorzędności każdej z nich. Jej celem jest wspólne
zabieranie głosu w sprawach dotyczących sądownictwa i zawodów
prawniczych. Obecnie pracom Porozumienia przewodniczy Krajowa Rada
Radców Prawnych, największy samorząd prawniczy w Polsce, skupiający
ponad 40 tysięcy radców prawnych i aplikantów radcowskich.


Sygnatariusze Porozumienia to:

Dolnośląskie Stowarzyszenie Kuratorów Sądowych

Krajowa Rada Doradców Podatkowych

Krajowa Rada Komornicza

Krajowa Rada Kuratorów

Krajowa Rada Notarialna

Krajowa Izba Radców Prawnych

Naczelna Rada Adwokacka

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Asystentów Sędziów

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Referendarzy Sądowych

Polskie Stowarzyszenie Prawników Przedsiębiorstw

Stowarzyszenie Notariuszy RP

Stowarzyszenie Prokuratorów RP

Stowarzyszenie Sędziów Polskich Iustitia

Stowarzyszenie Sędziów Rodzinnych Pro Familia

Stowarzyszenie Sędziów Rodzinnych w Polsce

Stowarzyszenie Sędziów THEMIS

Wielkopolskie Stowarzyszenie Kuratorów Sądowych

Związek Zawodowy Prokuratorów oraz Pracowników Prokuratury


Centrum Prasowe Krajowej Rady Radców Prawnych
tel. 512 945 289
e-mail: centrum.prasowe@kirp.pl

Poprzednia wiadomość
Następna wiadomość
Content