Wiadomości

27 listopada 2019

Ankieta nt. wykorzystania przez prawników narzędzi elektronicznych w postępowaniu sądowym

Szanowni Państwo,
Komisja Europejska prowadzi obecnie badanie dotyczące wykorzystywania przez prawników
narzędzi elektronicznych w postępowaniach sądowych w tym nowoczesnych technologii i sztucznej
inteligencji. W celu realizacji ww. badania Komisja Europejska wraz z Radą Adwokatur i Stowarzyszeń
Prawniczych Europy CCBE przygotowała specjalną ankietę, przekazaną następnie Krajowej Izbie
Radców Prawnych z prośbą o jej rozpowszechnienie pośród radców prawnych. Ankieta ma formę
elektronicznego formularza, a termin jej wypełnienia upłynie 17 grudnia 2019 r.

Link do ankiety: https://www.surveygizmo.eu/s3/90193334/ICT-SURVEY-Polish

 

Poprzednia wiadomość
Następna wiadomość
Content