Wiadomości

3 marca 2016

Akademia-Konkurs Wiedzy o Prawie dla uczniów szkol podstawowych i gimnazjalnych

Ogólnopolska Akademia – Konkurs Wiedzy o Prawie
dla szkół podstawowych i gimnazjalnych

realizowana przez Centrum Edukacji Prawnej Krajowej Rady Radców Prawnych
w ramach programu „Szkoła bliższa prawu”
w roku szkolnym 2015/2016

http://centrumedukacjiprawnej.pl

Celem Ogólnopolskiej Akademii – Konkursu Wiedzy o Prawie jest:

  1. wszechstronne działanie na rzecz poszerzenia i pogłębienia wiedzy o prawie oraz wzrost świadomości prawnej dzieci i młodzieży;
  2. kształtowanie postaw szacunku do prawa wśród dzieci i młodzieży;
  3. propagowanie związków prawa polskiego z prawem Unii Europejskiej.

Podręczniki:

1. Podręcznik „Przychodzi uczeń do prawnika…” autorstwa Natalii Radosh i Michała Łakomeckiego (etap szkolny i okręgowy) dostępny na stronie https://ms.gov.pl/pl/poradnik-prawny-dla-mlodziezy/poradnik-do-pobrania/

  1. Podręcznik „Lex bez łez” pod redakcją dr hab. Krystiana Markiewicza i Marty Szczocarz-Krysiak

(etap centralny)

Data zgłoszenia szkół:

Szkoły przystępują do Akademii – Konkursu do dnia 14 marca 2016 roku, przesyłając zgłoszenie szkoły do Okręgowego Komitetu Organizacyjnego danego województwa (w tym przypadku do Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku).

HARMONOGRAM OLIMPIADY

 

Informacje dotyczące organizacji, miejsc przeprowadzenia, czasu trwania i wyników poszczególnych etapów Akademii – Konkursu będą przekazywane poprzez stronę www.centrumedukacjiprawnej.pl zwaną dalej stroną internetową Akademii – Konkursu,     w zakładce Akademia – Konkurs.

 

  1. Pierwszy etap – szkolny30 marca 2016 roku o godzinie 10:00

 

W etapie szkolnym udział wezmą wszyscy uczniowie zainteresowani Akademią – Konkursem (ze szkół podstawowych i gimnazjalnych).

Protokół z przebiegu etapu szkolnego (załącznik nr 2) należy przesłać niezwłocznie na adres poczty elektronicznej wojewódzkiej siedziby Okręgowej Izby Radców Prawnych (OIRP). Testy i protokoły pocztą tradycyjną na adres wojewódzkiej siedziby OIRP. (Adresy mailowe i korespondencyjne wojewódzkich siedzib OIRP znajdują się na stronie www.centrumedukacjiprawnej.pl w zakładce Akademia – Konkurs).

 

  1. Drugi etap – okręgowy – 27 kwietnia 2016 roku o godzinie 10:00

 

Etap okręgowy Akademii – Konkursu odbędzie się w siedzibach OIRP w każdym województwie.

W etapie okręgowym udział wezmą wyłonieni uczestnicy etapu szkolnego.

Komisje Okręgowe sporządzają protokół z przebiegu etapu okręgowego i przesyłają do Organizatora.

 

  1. Trzeci etap – centralny (Finał) o godzinie 10:00

17 maja 2016 roku – szkoły podstawowe  18 maja 2016 roku – szkoły gimnazjalne

 

Finał Ogólnopolskiej Akademii – Konkursu Wiedzy o Prawie odbędzie się w Warszawie. Organizator zapewnia zakwaterowanie i wyżywienie dla finalistów Akademii – Konkursu. Organizator gwarantuje rezerwację zakwaterowania i wyżywienia dla dwóch opiekunów z okręgu: jednego dla finalistów ze szkół podstawowych i jednego dla finalistów ze szkół gimnazjalnych.

Poprzednia wiadomość
Następna wiadomość
Content