Wiadomości

5 października 2016

Udział przedstawicielek Izby w pracach Modelu Integracji Imigrantów w Gdańsku

W dniu 19 września 2016 r. przedstawicielki naszej Izby Hanna Kleina-Rolicka oraz Marta Małysa wzięły udział w spotkaniu inaugurującym prace wdrożeniowe Modelu Integracji Imigrantów w Gdańsku.

Spotkanie podzielone zostało na dwie części. W trakcie pierwszej oficjalnej części  wystąpił Pan Paweł Adamowicz – Prezydent Miasta Gdańska, który wręczył nominacje do Rady Migrantów/Migrantek, wystąpiła m.in.  Pani Draginja Nadażdin – Dyrektor Amnesty International Polska, a także  prof. Cezary Obracht-Prondzyński z Uniwersytetu Gdańskiego.

W czasie części drugiej,  o mniej oficjalnym charakterze, wszyscy uczestnicy mogli wziąć udział w pracach zespołów stworzonych w celu wdrożenia Modelu  tj.  ds. edukacji, społeczności lokalnej, kultury, przemocy i dyskryminacji, zdrowia, pracy, pomocy społecznej, mieszkalnictwa, sportu. Zespoły te docelowo będą  pracować nad konkretnymi rozwiązaniami mając na względzie potrzeby imigrantów, którzy  czynnie  uczestniczą w pracach zespołów dzieląc się posiadanym doświadczeniem. Godny uwagi jest fakt, że prace wdrożeniowe mają opierać się o istniejące zasoby i funkcjonujące instytucje na terenie Gdańska, tak aby można było je efektywnie wykorzystać bez budowania nowych struktur. Każdy z zespołów planuje cykliczne spotkania w celu wypracowania propozycji rozwiązań, następnie będą one przedstawiane szerszemu gronu pracującemu nad wdrożeniem Modelu Integracji Imigrantów W Gdańsku, a następnie w razie ich akceptacji wdrażane w życie.

Poprzednia wiadomość
Następna wiadomość
Content