Wiadomości

22 czerwca 2015

Konferencja CCBE – Gdańsk, 28-30 maja 2015 r.

Powyższa relacja (proszę kliknąć na galerię) ukazała się Biuletynie Informacyjnym KRRP nr 11/2015.

 

CCBE jest międzynarodową organizacją działającą w imieniu ponad miliona prawników europejskich poprzez swoich członków – adwokatury i stowarzyszenia prawnicze państw członkowskich Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Od przeszło pięćdziesięciu lat CCBE reprezentuje organizacje członkowskie w instytucjach europejskich, posiada także stałe delegacje przy Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Luksemburgu oraz przy Europejskim Trybunale Praw Człowieka w Strasburgu. Każdy kraj tworzy jedną delegację, nawet jeżeli na jego obszarze funkcjonuje kilka samorządów prawniczych, które należą do tej organizacji.

CCBE działa na rzecz przestrzegania praw człowieka, w szczególności dążąc do ochrony prawa do niezawisłego i sprawiedliwego sądu, do zagwarantowania rzeczywistego dostępu obywateli do wymiaru sprawiedliwości, prawa do posiadania swobodnie wybranego obrońcy, chroni niezależność i poufność komunikowania się obywateli ze swoimi reprezentantami prawnymi.

CCBE działa poprzez sesję plenarną odbywającą się dwa razy w roku i podejmującą decyzje w najważniejszych sprawach, komitet stały, który obraduje pięć razy w roku i uchwala stanowiska oraz wytyczne w sprawach istotnych dla zawodów prawniczych, prezydencję składającą się z prezydenta oraz trzech wiceprezydentów, komisji i grup roboczych, które opracowują projekty stanowisk, wytycznych, rekomendacji i zaleceń, oraz sekretariat zapewniający obsługę organów CCBE.

W tym roku po raz pierwszy w historii funkcję prezydenta CCBE sprawuje polski prawnik, radca prawny Maria Ślązak. Sesja plenarna ma więc dla nas charakter szczególny, tym bardziej że pani prezydent jest radcą prawnym z gdańskiej Izby.

W następujących komitetach CCBE działają radcowie prawni gdańskiej Izby: Joanna Pilewska jest członkiem komitetu ds. prawa spółek oraz komitetu ds. międzynarodowych usług prawniczych; Magdalena Witkowska jest członkiem komitetów ds. praw człowieka, kontaktów z prawnikami z Europy Wschodniej, Bałkanów i Kaukazu (PECO) oraz dostępu do wymiaru sprawiedliwości.

Następna wiadomość
Content