Wiadomości

8 maja 2019

Konferencja naukowa pt.: „Rok RODO”

Katedra Prawa Gospodarczego Publicznego i Ochrony Środowiska oraz Zakład Informatyki Prawniczej Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego mają zaszczyt zaprosić do wzięcia udziału w konferencji naukowej pt.: „Rok RODO” wszystkie osoby zainteresowane problematyką prawną związaną z danymi osobowymi, a przede wszystkim: przedstawicieli świata nauki, prawników, praktyków oraz studentów prawa i administracji ze wszystkich ośrodków akademickich w Polsce. Konferencja odbędzie się w Gdańsku w dniu 16 maja 2019 roku o godzinie 08:30 na Wydziale Prawa i Administracji UG (Aula). Udział w konferencji jest bezpłatny.

Organizatorzy przewidują wydanie recenzowanej publikacji pokonferencyjnej, na którą złożą się wygłoszone referaty oraz zgłoszone przez uczestników konferencji artykuły.

Wśród prelegentów i ekspertów wystąpią między innymi: dr Wojciech Rafał Wiewiórowski (Zastępca Europejskiego Inspektora Ochrony Danych), dr Michał Czerniawski (Wolny Uniwersytet Brukseli (VUB) oraz dr inż. Agnieszka Gryszczyńska (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego).

Za udział w konferencji można uzyskać 5 punktów szkoleniowych.

W imieniu organizatorów serdecznie zapraszamy.

Poprzednia wiadomość
Następna wiadomość
Content