Wiadomości

16 sierpnia 2018

Plan szkoleń VIII – XII

PLAN SZKOLEŃ OIRP W GDAŃSKU
Odbywających się w Ośrodku Szkolenia w Gdańsku, ul. Czajkowskiego 3
W godzinach 17.00 – 19.00
od sierpnia do grudnia 2018 r.

 

Lp.                                              Tematyka Wykładowca Termin
1. Nowa regulacja prawna ochrony danych osobowych. Umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych. r.pr. M. Miłosz 28.08.2018r.
2. Nowa regulacja prawna ochrony danych osobowych. Dokumentacja. r.pr. M. Miłosz 18.09.2018r.
3. Jak przygotować przedsiębiorstwo na przeszukanie w siedzibie przez pracowników Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Konsekwencje wyroku Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 7 marca 2017 r. r.pr. M. Kozak 25.09.2018r.
4. Postępowanie karne przed sądami I instancji. SSA D. Rostankowska 23.10.2018r.
5. Wypowiedzenie umowy o pracę – kryteria doboru i wypowiedzenie zmieniające. SSO K. Antoniewicz 30.10.2018r.
6. Obrona w postępowaniu karnym skarbowym. adw. Ł. Kowalski 20.11.2018r.
7. Czas pracy – rozkłady czasu pracy, nadgodziny, czas wolny, praca w dni wolne. SSO K. Antoniewicz 27.11.2018r.
8. Odpowiedzialność karna skarbowa a prawomocna decyzja podatkowa. adw. Ł. Kowalski 18.12.2018r.
Poprzednia wiadomość
Następna wiadomość
Content