Wiadomości

7 marca 2018

I Pomorski Turniej Szachowy o Puchar Prezesów – zaproszenie

Zapraszamy serdecznie radców prawnych i aplikantów do zmagań szachowych. Przed nami wspaniały turniej 15 kwietnia 2018 r.

Poniżej podstawowe informacje

I POMORSKI TURNIEJ SZACHOWY O PUCHAR PREZESÓW
KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY

1. Termin i miejsce:
15 kwietnia 2018r. Okręgowa Izba Lekarska w Gdańsku, ul. Śniadeckich 33.
2. Cel zawodów:
– promocja szachów
– integracja środowisk szachowych lekarzy i prawników,
– wypoczynek i rekreacja lekarzy, prawników oraz ich rodzin.
3. Organizatorzy:
– Okręgowa Izba Lekarska w Gdańsku
– Pomorska Izba Adwokacka w Gdańsku
– Okręgowa Izba Radców Prawnych w Gdańsku
4. Prawo do udziału w zawodach posiadają poniżej wskazane grupy – zamieszkujące lub wykonujące zawód na terenie województwa pomorskiego i warmińsko-mazurskiego:
– lekarze i lekarze dentyści /posiadający prawo wykonywania zawodu/
– adwokaci i aplikanci adwokaccy
– radcowie prawni i aplikanci radcowscy
– sędziowie sądów powszechnych i administracyjnych wszystkich szczebli oraz aplikanci sądowi
– notariusze i aplikanci notarialni
– komornicy
– członkowie rodzin ww. grup prawników i lekarzy /małżonek, rodzeństwo, rodzice, dzieci, wnuki/
– osoby zaproszone przez organizatorów/po akceptacji Komitetu Organizacyjnego/
5. Opłaty:
Każdy z uczestników zobowiązany jest wnieść opłatę startową w wysokości:
– osoby dorosłe – 30 zł do każdego turnieju
– dzieci/ wnuki lekarzy i prawników – 10 złotych
W przypadku zgłoszenia się kilku członków rodziny łączna opłata wpisowego nie może przekroczyć 100 zł.
Zwolnione z opłaty wpisowego są dzieci do lat 10 oraz seniorzy powyżej 60 r. życia.
6.Zasady i system rozgrywek:
System „szwajcarski” kontrolowany – 9 rund tempem 15 minut na zawodnika.
Kojarzenie par komputerowe. O zajętym miejscu decyduje ilość zdobytych punktów oraz punktacja pomocnicza podana na odprawie technicznej. Szczegółowy system rozgrywek zależeć będzie od ilości zawodników.
W turnieju obowiązują przepisy gry w szachy FIDE i Polskiego Związku Szachowego, a także regulamin rozgrywek podany na odprawie technicznej.
7. Nagrody:
Każdy uczestnik otrzymuje pamiątkowy dyplom.
Minimum 10 nagród finansowych i rzeczowych (w zależności od ilości zgłoszeń):
– za zajęcie miejsc I – III
– najlepszy zawodnik wśród prawników
– najlepszy zawodnik wśród lekarzy
– najlepsza kobieta
– najlepszy junior (do lat 18)
– najlepszy senior (powyżej 60 lat)
– najlepszy członek rodziny
Po wręczeniu ww. nagród wśród pozostałych uczestników zostanie rozlosowana jedna nagroda rzeczowa.
8. Harmonogram rozgrywek:
godz. 9.30-10.00 – otwarcie biura zawodów, odprawa techniczna, potwierdzenie udziału w Turnieju
godz.10.10-13.00 – rundy I – V
godz. 13.00 -13.15 – przerwa kawowa
godz. 13.15 – 15.45 – rundy VI-IX
godz. 16.00 – ogłoszenie wyników, wręczenie nagród, zakończenie turnieju
9. Zgłoszenia do turnieju:
Zgłoszenie udziału należy dokonać do dnia 14 kwietnia 2018r.:
– elektronicznie na adres: biuroprawne@oilgdansk.pl do dnia 14.04.2018 r.
– telefonicznie: Patrycja Malinowska (Biuro Prawne OIL) 58-524-32-20, adw. Karol Kolankiewicz 501-857-705
Zgłoszenie powinno zawierać: imię i nazwisko, kategorię i ranking, datę urodzenia (dzień, miesiąc, rok), przynależność do określonej grupy zawodowej.
W dniu 15 kwietnia 2018 r. możliwe jest zgłoszenie się na bezpośrednio na miejscu zawodów. Organizatorzy nie gwarantują udziału w Turnieju ze względu na ograniczoną ilość miejsc – decyduje kolejność zgłoszeń.
Informacje o turnieju dostępne są w danym serwisie turniejowym na stronie http://www.chessarbiter.com/turnieje.php.
11. Inne informacje:
Sprzęt do gry oraz salę w całości zabezpiecza Organizator – OIL w Gdańsku.
Zawodnicy ubezpieczają się we własnym zakresie
Dodatkowych informacji udziela adw. Karol Kolankiewicz kom. 501-857-705.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmian powyższych ustaleń oraz ostateczną interpretację niniejszego komunikatu.

ORGANIZATORZY

Poprzednia wiadomość
Następna wiadomość
Content