Wiadomości

23 lutego 2017

13-17.03.2017 Pomorski Tydzień Edukacji Prawnej

Szanowne Koleżanki i Koledzy,

 

zbliża się Dzień Edukacji Prawnej. Obchody przewidziane są jednak na cały tydzień 13-17.03.2017 r. Z tej okazji Sąd Okręgowy w Gdańsku planuje zorganizowanie szeregu imprez edukacyjnych, które mają na celu poszerzenie świadomości i kultury prawnej wśród uczniów szkół ponadpodstawowych.

Planowane jest przeprowadzenie szeregi zajęć edukacyjnych w szkołach prowadzonych przez sędziów i przedstawicieli zawodów prawniczych, w tym radców prawnych.

Przesyłamy Państwu w załączeniu wykaz 60 szkół w których prowadzone będą zajęcia wraz z ich tematyką. Uprzejmie prosimy o zapoznanie się i deklarację woli poprowadzenia zajęć w konkretnej miejscowości i szkole. Ze względu na zbliżający się termin Tygodnia i konieczność koordynacji poszczególnych zajęć, prosimy o składanie deklaracji w możliwie szybkim terminie.

Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres: anna.palicka@mmpkrp.eu

Poprzednia wiadomość
Następna wiadomość
Content