Szanowne Koleżanki i Koledzy

Informacja

w sprawie szkoleń zawodowych radców prawnych

 

 

Szkolenie wyjazdowe radców prawnych OIRP w Gdańsku w Jastrzębiej Górze.

Szkolenie w dniach 07 – 09 maja 2015r. w Jastrzębiej Górze.

Temat szkolenia :

1.       Praktyczne wykorzystanie instytucji umowy przedwstępnej oraz zadatku i zaliczki w obrocie gospodarczym. Wykładowca: SSO T. Karczyńska-Szumilas.

2.       Skarga pauliańska w ujęciu materialnoprawnym i procesowym. Wykładowca : SSO T. Karczyńska-Szumilas.

3.       Weksel jako uniwersalny papier wartościowy w obrocie gospodarczym; zagranicznym; zabezpieczeniowym, finansowym w oparciu o orzecznictwo sądowe. Gospodarcze wykorzystanie weksla trasowanego. Wykładowca: r.pr. Juliusz Cybulski.

4.       Dochodzenie odszkodowania i zadośćuczynienia za niesłuszne skazanie i za stosowanie środka przymusu w postępowaniu karnym – aspekty praktyczne. Wykładowca: SSA D.Rostankowska

 

·         Miejsce szkolenia : Jastrzębia Góra, ul. Rozewska 38, Hotel  ASTOR

 

Szczegółowe informacje oraz karta uczestnictwa znajdują się poniżej w komunikatach szkoleniowych

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

W dniu 14 kwietnia 2015r. odbędzie się szkolenie  z zakresu zasad etyki radcy prawnego i historii zawodu radcy prawnego.  Szkolenie odbędzie się w Ośrodku Szkolenia OIRP w Gdańsku, przy ul. Czajkowskiego 3.  Początek wykładu wyjątkowo o godz. 16.00 i będzie on trwał do godz. 19.00.

 

PLAN SZKOLEŃ CYKLICZNYCH STYCZEŃ OIRP Gdańsk – STYCZEŃ - CZERWIEC 2015r.

 

27.01.2015r. – „Problematyka dochodzenia roszczeń od zakładu ubezpieczeń z tytułu ubezpieczeń komunikacyjnych”- wykładowca – r.pr. J.Mosek

24.02.2015r. – „Upadłość konsumencka w świetle nowelizacji  ustawy Prawo Upadłościowe i Naprawcze  z dnia 29.08.2014r.” – wykładowca – r.pr. M.Czugan

31.03.2015r. – „Skarga do NSA w świetle orzecznictwa sądu – cz.II” – wykładowca – SWSA T. Dziełakowska

28.04.2015r. – „Wybrane klauzule niedozwolone w umowach kredytowych – analiza orzecznictwa Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów” – wykładowca – r.pr. M.Czugan

26.05.2015 r. - Zaskarżanie uchwał organów spółek- uchwały ważne i nieważne, istniejące i   

nieistniejące  -  cz I. – wykł.  SSO R. Terlecki

30.06.2015 r. - Zaskarżanie uchwał organów spółek -  cz II. – wykł. SSO R. Terlecki

 

PLAN SZKOLEŃ CYKLICZNYCH z PRAWA KARNEGO STYCZEŃ – CZERWIEC 2015r.

 

17.02.2015r. „Rola obrońcy w postępowaniu przygotowawczym – aspekty praktyczne”

24.03.2015r. „Obrońca oskarżonego w postępowaniu przed Sadem I instancji – aspekty praktyczne”

21.04.2015r. „Subsydiarny akt oskarżenia – aspekty praktyczne”

19.05.2015r. „Dochodzenie w postępowaniu karnym roszczeń za represje, bezprawne pozbawianie wolności i stosowanie środków przymusu – aspekty praktyczne”

23.06.2015r. „Obrońca oskarżonego  w postępowaniu odwoławczym – aspekty praktyczne”

Wykładowcą tego  bloku będzie SSA D. Rostankowska

 

Zgodnie z postanowieniami uchwały Krajowej Rady Radców Prawnych nr 74/VIII/2011 z dnia 9 grudnia 2011 r. zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zasad wypełniania przez radcę prawnego obowiązku brania udziału w szkoleniach zawodowych, w Cyklu Szkoleń Zawodowych rozpoczętego z dniem 1 stycznia 2012 r. każdy radca prawny czynnie wykonujący zawód obowiązany jest uzyskać 40 punktów szkoleniowych.

Radca prawny, który w trakcie pierwszego Cyklu Szkoleń Zawodowych rozpoczętego nie uzyskał liczby punktów szkoleniowych, obowiązany jest uzyskać brakującą liczbę punktów do dnia 30 czerwca 2012 r.

Istnieje możliwość zdobycia punktów szkoleniowych w Akademii KIRP; http://akademia.kirp.pl/user/login

Uchwały KRRP:
Uchwała Krajowej Rady Radców Prawnych Nr 30/B/VII/2008 KRRP z dnia 06.06.2008 r. w sprawie określenia zasad wypełniania przez radcę prawnego obowiązku brania udziału w szkoleniach zawodowych

Uchwała Krajowej Rady Radców Prawnych nr Nr 46 VIII 2011 KRRP z dnia 21.05.2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad wypełniania przez radcę prawnego obowiązku brania udziału w szkoleniach zawodowych

Uchwała Krajowej Rady Radców Prawnych nr 74/VIII/2011 z dnia 9 grudnia 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad wypełniania przez radcę prawnego obowiązku brania udziału w szkoleniach zawodowych