Szanowne Koleżanki i Koledzy

Informacja

w sprawie szkoleń zawodowych radców prawnych

 


PLAN SZKOLEŃ

ORGANIZOWANYCH PRZEZ OIRP W GDAŃSKU

od sierpnia do grudnia 2014 r.

 

Lp.

Tematyka

Wykładowca

Termin

1.

Etyka zawodu radcy prawnego.

r.pr. M. Kumiński

26.08.2014

2.

Prawo karne procesowe. Przebieg rozprawy głównej. Czynności obrońcy, prokuratora i pełnomocnika w trakcie przewodu sądowego.

SSA W.Andruszkiewicz

 

23.09.2014

3.

Postanowienia końcowe kontraktów.

SSO

T.Karczyńska-Szumilas

30.09.2014

4.

Prawo karne procesowe. Postępowanie dowodowe. Obowiązki radcy prawnego jako obrońcy bądź pełnomocnika.

SSA W.Andruszkiewicz

21.10.2014

5.

Skarga do Naczelnego Sądu Administracyjnego w świetle orzecznictwa sądu.

SNSA z. Kostka

28.10.2014

6.

Etyka zawodu radcy prawnego.

R.pr. M. Kumiński

04.11.2014

7.

Prawo karne procesowe. Postępowanie odwoławcze. Formułowanie zarzutów i wniosków środków odwoławczych.

SSA W.Andruszkiewicz

18.11.2014

8.

Umowa deweloperska – zagadnienia wybrane.

r.pr. M. Okoń

25.11.2014

9.

Prawo karne procesowe. Postępowania szczególne : nakazowe, w sprawach z oskarżenia prywatnego i przyspieszone z uwzględnieniem udziału w nich radcy prawnego jako obrońcy bądź pełnomocnika

SSA W.Andruszkiewicz

09.12.2014

10.

Prawo rodzinne i opiekuńcze. Ustanie i unieważnienie małżeństwa.

SSO

J. Żywicka-Witt

16.12.2014

 

 

Zgodnie z postanowieniami uchwały Krajowej Rady Radców Prawnych nr 74/VIII/2011 z dnia 9 grudnia 2011 r. zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zasad wypełniania przez radcę prawnego obowiązku brania udziału w szkoleniach zawodowych, w Cyklu Szkoleń Zawodowych rozpoczętego z dniem 1 stycznia 2012 r. każdy radca prawny czynnie wykonujący zawód obowiązany jest uzyskać 40 punktów szkoleniowych.

Radca prawny, który w trakcie pierwszego Cyklu Szkoleń Zawodowych rozpoczętego nie uzyskał liczby punktów szkoleniowych, obowiązany jest uzyskać brakującą liczbę punktów do dnia 30 czerwca 2012 r.

Istnieje możliwość zdobycia punktów szkoleniowych w Akademii KIRP; http://akademia.kirp.pl/user/login

Uchwały KRRP:
Uchwała Krajowej Rady Radców Prawnych Nr 30/B/VII/2008 KRRP z dnia 06.06.2008 r. w sprawie określenia zasad wypełniania przez radcę prawnego obowiązku brania udziału w szkoleniach zawodowych

Uchwała Krajowej Rady Radców Prawnych nr Nr 46 VIII 2011 KRRP z dnia 21.05.2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad wypełniania przez radcę prawnego obowiązku brania udziału w szkoleniach zawodowych

Uchwała Krajowej Rady Radców Prawnych nr 74/VIII/2011 z dnia 9 grudnia 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad wypełniania przez radcę prawnego obowiązku brania udziału w szkoleniach zawodowych