Szanowne Koleżanki i Koledzy

Informacja

w sprawie szkoleń zawodowych radców prawnych

 

W związku z tym, że zakończył się II cykl szkoleń zawodowych, który trwał od 01.01.2012 r. do 31.12.2014 r., prosimy Koleżanki i Kolegów o przedłożenie w terminie do dnia 15 lutego 2015 r. wszelkich zaświadczeń, dowodów publikacji, i innych dokumentów potwierdzających uzyskanie punktów szkoleniowych w tym cyklu. Dokumenty proszę składać lub przesyłać mailem na adres Ośrodka Szkoleniowego izby.

 

W dniu 17.03.2015r. o godz. 17.00 w Ośrodku Szkolenia OIRP w Gdańsku, przy ul. Czajkowskiego 3 odbędzie się szkolenie na temat :

Zmiany w ustawie o Krajowym Rejestrze Sądowym i Kodeksie Spółek Handlowych wprowadzone ustawą z dnia 28 listopada 2014r. o zmianie  ustawy Kodeks Spółek Handlowych oraz niektórych innych ustaw”.

Wykładowca: starszy referendarz sądowy Sądu Rejonowego Gdańsk – Północ w Gdańsku – Emilia Kluska

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

W dniu 14 kwietnia 2015r. odbędzie się szkolenie  z zakresu zasad etyki radcy prawnego i historii zawodu radcy prawnego.  Szkolenie odbędzie się w Ośrodku Szkolenia OIRP w Gdańsku, przy ul. Czajkowskiego 3.  Początek wykładu wyjątkowo o godz. 16.00 i będzie on trwał do godz. 19.00.

 

PLAN SZKOLEŃ CYKLICZNYCH STYCZEŃ OIRP Gdańsk – KWIECIEŃ 2015r.

 

27.01.2015r. – „Problematyka dochodzenia roszczeń od zakładu ubezpieczeń z tytułu ubezpieczeń komunikacyjnych”- wykładowca – r.pr. J.Mosek

24.02.2015r. – „Upadłość konsumencka w świetle nowelizacji  ustawy Prawo Upadłościowe i Naprawcze  z dnia 29.08.2014r.” – wykładowca – r.pr. M.Czugan

31.03.2015r. – „Skarga do NSA w świetle orzecznictwa sądu – cz.II” – wykładowca – SWSA T. Dziełakowska

28.04.2015r. – „Wybrane klauzule niedozwolone w umowach kredytowych – analiza orzecznictwa Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów” – wykładowca – r.pr. M.Czugan

 

PLAN SZKOLEŃ CYKLICZNYCH z PRAWA KARNEGO STYCZEŃ – CZERWIEC 2015r.

 

17.02.2015r. „Rola obrońcy w postępowaniu przygotowawczym – aspekty praktyczne”

24.03.2015r. „Obrońca oskarżonego w postępowaniu przed Sadem I instancji – aspekty praktyczne”

21.04.2015r. „Subsydiarny akt oskarżenia – aspekty praktyczne”

19.05.2015r. „Dochodzenie w postępowaniu karnym roszczeń za represje, bezprawne pozbawianie wolności i stosowanie środków przymusu – aspekty praktyczne”

23.06.2015r. „Obrońca oskarżonego  w postępowaniu odwoławczym – aspekty praktyczne”

Wykładowcą tego  bloku będzie SSA D. Rostankowska

 

Zgodnie z postanowieniami uchwały Krajowej Rady Radców Prawnych nr 74/VIII/2011 z dnia 9 grudnia 2011 r. zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zasad wypełniania przez radcę prawnego obowiązku brania udziału w szkoleniach zawodowych, w Cyklu Szkoleń Zawodowych rozpoczętego z dniem 1 stycznia 2012 r. każdy radca prawny czynnie wykonujący zawód obowiązany jest uzyskać 40 punktów szkoleniowych.

Radca prawny, który w trakcie pierwszego Cyklu Szkoleń Zawodowych rozpoczętego nie uzyskał liczby punktów szkoleniowych, obowiązany jest uzyskać brakującą liczbę punktów do dnia 30 czerwca 2012 r.

Istnieje możliwość zdobycia punktów szkoleniowych w Akademii KIRP; http://akademia.kirp.pl/user/login

Uchwały KRRP:
Uchwała Krajowej Rady Radców Prawnych Nr 30/B/VII/2008 KRRP z dnia 06.06.2008 r. w sprawie określenia zasad wypełniania przez radcę prawnego obowiązku brania udziału w szkoleniach zawodowych

Uchwała Krajowej Rady Radców Prawnych nr Nr 46 VIII 2011 KRRP z dnia 21.05.2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad wypełniania przez radcę prawnego obowiązku brania udziału w szkoleniach zawodowych

Uchwała Krajowej Rady Radców Prawnych nr 74/VIII/2011 z dnia 9 grudnia 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad wypełniania przez radcę prawnego obowiązku brania udziału w szkoleniach zawodowych