Informujemy, iż szkolenie na temat "Zaskarżanie uchwał organów spółek- uchwały ważne i nieważne, istniejące i nieistniejące  -  cz I. " , które odbędzie się w dniu 26.05.2015 godz. 17.00 w Ośrodku Szkolenia Aplikantów w Gdańsku poprowadzi Sędzia Sądu Apelacyjnego Artur Lesiak.

Za zmianę wykładowcy przepraszamy.

 

Szanowne Koleżanki i Koledzy

Informacja

w sprawie szkoleń zawodowych radców prawnych

 

 

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Gdańsku

zaprasza do udziału w seminarium

„Future of legal services”

 

które odbędzie się w dniu 28 maja w godzinach 12.30 – 15.30 w Europejskim Centrum Solidarności (III piętro  sala nr 5), Pl. Solidarności 1 w Gdańsku.

 

Seminarium będzie się odbywać w języku angielskim.

 

Ramowy program seminarium:

 

·         Future of Lawyers

Thierry Wickers, Head of the French Delegation to the Council of Bars and Law Societies of Europe (CCBE)

·         Clients – changing expectations

Jędrzej Klatka, Head of the Polish Delegation to the Council of Bars and Law Societies of Europe (CCBE)

·         Public e-services for Lawyers in Estonia

Hannes Vallikivi, Head of the Estonian Delegation to the Council of Bars and Law Societies of Europe

·         Future of legal profession from a general perspective – a summary

Jonathan Goldsmith, former Secretary general of the Council of Bars and Law Societies of Europe (CCBE)

 

Zgłoszenia prosimy przesyłać wyłącznie drogą mailowa na adres: marta.konkel@oirp.gda.pl.  Za udział w seminarium przysługuje 6 punktów szkoleniowych.

 

Udział w seminarium jest bezpłatny

Ilość miejsc jest ograniczona, o zakwalifikowaniu do udziału w Seminarium decyduje kolejność zgłoszeń.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


 

PLAN SZKOLEŃ CYKLICZNYCH STYCZEŃ OIRP Gdańsk – STYCZEŃ - CZERWIEC 2015r.

 

27.01.2015r. – „Problematyka dochodzenia roszczeń od zakładu ubezpieczeń z tytułu ubezpieczeń komunikacyjnych”- wykładowca – r.pr. J.Mosek

24.02.2015r. – „Upadłość konsumencka w świetle nowelizacji  ustawy Prawo Upadłościowe i Naprawcze  z dnia 29.08.2014r.” – wykładowca – r.pr. M.Czugan

31.03.2015r. – „Skarga do NSA w świetle orzecznictwa sądu – cz.II” – wykładowca – SWSA T. Dziełakowska

28.04.2015r. – „Wybrane klauzule niedozwolone w umowach kredytowych – analiza orzecznictwa Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów” – wykładowca – r.pr. M.Czugan

26.05.2015 r. - Zaskarżanie uchwał organów spółek- uchwały ważne i nieważne, istniejące i   

nieistniejące  -  cz I. – wykł.  SSO R. Terlecki

30.06.2015 r. - Zaskarżanie uchwał organów spółek -  cz II. – wykł. SSO R. Terlecki

 

PLAN SZKOLEŃ CYKLICZNYCH z PRAWA KARNEGO STYCZEŃ – CZERWIEC 2015r.

 

17.02.2015r. „Rola obrońcy w postępowaniu przygotowawczym – aspekty praktyczne”

24.03.2015r. „Obrońca oskarżonego w postępowaniu przed Sadem I instancji – aspekty praktyczne”

21.04.2015r. „Subsydiarny akt oskarżenia – aspekty praktyczne”

19.05.2015r. „Dochodzenie w postępowaniu karnym roszczeń za represje, bezprawne pozbawianie wolności i stosowanie środków przymusu – aspekty praktyczne”

23.06.2015r. „Obrońca oskarżonego  w postępowaniu odwoławczym – aspekty praktyczne”

Wykładowcą tego  bloku będzie SSA D. Rostankowska

 

Zgodnie z postanowieniami uchwały Krajowej Rady Radców Prawnych nr 74/VIII/2011 z dnia 9 grudnia 2011 r. zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zasad wypełniania przez radcę prawnego obowiązku brania udziału w szkoleniach zawodowych, w Cyklu Szkoleń Zawodowych rozpoczętego z dniem 1 stycznia 2012 r. każdy radca prawny czynnie wykonujący zawód obowiązany jest uzyskać 40 punktów szkoleniowych.

Radca prawny, który w trakcie pierwszego Cyklu Szkoleń Zawodowych rozpoczętego nie uzyskał liczby punktów szkoleniowych, obowiązany jest uzyskać brakującą liczbę punktów do dnia 30 czerwca 2012 r.

Istnieje możliwość zdobycia punktów szkoleniowych w Akademii KIRP; http://akademia.kirp.pl/user/login

Uchwały KRRP:
Uchwała Krajowej Rady Radców Prawnych Nr 30/B/VII/2008 KRRP z dnia 06.06.2008 r. w sprawie określenia zasad wypełniania przez radcę prawnego obowiązku brania udziału w szkoleniach zawodowych

Uchwała Krajowej Rady Radców Prawnych nr Nr 46 VIII 2011 KRRP z dnia 21.05.2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad wypełniania przez radcę prawnego obowiązku brania udziału w szkoleniach zawodowych

Uchwała Krajowej Rady Radców Prawnych nr 74/VIII/2011 z dnia 9 grudnia 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad wypełniania przez radcę prawnego obowiązku brania udziału w szkoleniach zawodowych